april 04, 2024
Hälsa är bland det vikigaste i livet. Det märker man om inte förr så när hälsan sviktar. Då krymper livet. Den erfarenheten tror jag att jag delar med väldigt många. Som förälder upplever jag dessutom att jag mår som mina barn. Mår de dåligt så lider jag också.
image

För mig är hälsa en frihetsfråga. Frihet, från sjukdom förstås. Men också frihet i bemärkelsen att orka verka med full kraft i alla sammanhangs, som på jobbet eller det sociala livet. Det handlar om livskvalitet och egenmakt, tycker jag.

Dessutom är insatser för god hälsa en smart investering både för oss som individer, men också för samhället i stort. Ju friskare vi är desto mindre sjukvård behöver vi och då kan resurserna användas för dem med stora behov. Men även den som är sjuk bör få stöd att förstärka hälsan, eller det som ger välbefinnande även när man är svårt sjuk.

Var och en måste ta ansvar för sitt liv. Det finns ingen anledning att moralisera över människors olika livsstil och förutsättningar. Våra liv ser olika ut och det ska respekteras. Men för den som vi ta itu med sin livsstil ska det finnas ett gott stöd.

Som politiker med ansvar för hälso- och sjukvård har jag all anledning att lyfta hälsofrågorna och försöka bidra till ett hälsolyft för invånarna i länet. Det gör jag för att öka enskilda människors frihet, men också för att hushålla med våra gemensamma resurser i sjukvården. Särskilt angeläget känns det att ge barn och unga chansen till en hälsosam livsstil.

Här kan du läsa mer om arbetet med att förstärka hälsan, jag kallar det Hälsolyftet.