augusti 08, 2022
Sjukvård & hälsa

Hälsolyftet: arbetet mot övervikt utökas.

Fetma och övervikt är ett av de största hoten mot vår hälsa. Nu gör Landstinget, på folkpartiets initiativ, en utökad satsning som ett led i det hälsolyft för stockholmarna som jag vill bidra till. Under 2015 satsar landstinget ca 25 miljoner kronor på insatser och stöd mot övervikt och fetma.

Programmet fokuserar på metodutveckling och förebyggande insatser för barn samt stöd till livsstilsförändringar. En verksamhet som hittills visat sig framgångsrik är hälsovägledare på MVC och BVC, för att minska risken för ohälsa hos barnen i framtiden.

De sjukdomar och den sämre hälsa som riskerar att följa i spåren av övervikt är förstås ett problem för sjukvården – men framför allt är det ett problem för de miljoner svenskar och de många stockholmare som kämpar med sin vikt. Det är känsligt att tala om vikt, matvanor och motion men vi måste göra det – för att hitta vägar att hjälpa människor att nå en bättre hälsa.

Vi vet ännu inte resultaten av de senaste årens överviktsarbete – men vi har tidigare sett hoppfulla tecken i att övervikten inte längre verkar öka bland små barn. Och det är bland barn och unga vi behöver satsa allra mest. I vår satsning mot övervikt och fetma ingår metodutveckling och förebyggande samhällsinsatser inte minst för barn och unga. I grunden ligger ett ansvar för hela vården att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Ett exempel som många kan använda är fysiska aktivitet på recept, något för husläkarna men också lika mycket för t ex psykiatri och stroke-enheten.

Hälsovägledare för blivande mödrar och småbarnsfamiljer är ett spännande projekt som har gett resultat på Järvafältet och i Skärholmen. Man riktar sig till gravida kvinnor och föräldrar med övervikt och fetma för att hjälpa både dem och deras barn. Stödet bygger helt på frivillighet och ges på svenska och hittills fem andra språk, varav arabiska och somaliska är de största. Tidiga resultat visar på viktnedgång hos mödrarna, och stödet är uppskattat bland de berörda familjerna. Det är ett projekt som vi ska fortsätta med och utveckla.

Dagens Nyheter skriver idag om hur barnfamiljer får tidig hjälp mot övervikt och om landstingets fortsatta satsning. Tyvärr ännu inte på nätet.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1810