april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

Hälsolyftet: mer om överviktsarbetet

Som jag berättade häromdagen  gör landstinget insatser för att minska stockholmarnas problem med övervikt och fetma. Jag vill gärna berätta lite mer om de insatser som görs.

Handlingsprogram övervikt och fetma för perioden 2010-2013 följs nu upp och revideras för perioden fram till 2018. Under 2015 satsas ca 25 miljoner kronor på metodutveckling och samhällsinriktade förebyggande insatser, riktade framför allt mot barn och unga. Bland behandlingsinsatser märks ett breddinförande av Södertäljemodellen på barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och en metod för viktkontroll för gravida kvinnor, stöd med eHälsa och livsstilsskola för ungdomar med fetma som opererats, en satsning på skola och elevhälsan, samt hälsovägledarna.

På sju mödra- och barnavårdscentraler i Rinkeby, Kista/Husby och Skärholmen riktas prevention till gravida med övervikt eller fetma. Kontrollverksamheter finns i motsvarande områden. Efter en förstudie inleddes projektet sommaren 2013 och består av fyra hälsovägledare med språk- och kulturkompetens. Språk som erbjuds, utöver svenska, är somaliska, arabiska, syrianska, spanska och engelska.

Drygt 370 familjer har rekryterats sedan juni 2013 och cirka hälften får stöd på annat språk än svenska, flest på arabiska och somaliska (drygt var femte för vardera språket). Kostnaden har under 2013 varit 3,5 miljoner och beräknas 2014 bli 5,8 miljoner kronor.

Uppföljning visar på minskad viktuppgång under graviditeten (8,2 kg istället för förväntade 10,7 kg) och en förbättrad viktnedgång efter graviditeten. Dessa tidiga resultat ska utvärderas även 2015 och framöver. Stöd ges till livsstilsförändringar kring matvanor och motion samt stöd för gränssättning när det gäller t ex stillasittande, TV-tittande och sötsaker för barnen. Särskilt material har tagits fram för MVC/BVC-personalen att använda i arbetet med de berörda kvinnorna och familjerna (och sprids även till ordinarie MVC/BVC-verksamhet). Såväl deltagare som personal är nöjda med hälsovägledarna och stödet är uppskattat.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823