maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Handlingsprogram övervikt och fetma

Övervikt och fetma är verkligen ett stort bekymmer för hälsan. Stillasittande liv och ohälsosamma matvanor och fetma leder till mycket sjukdom och sämre livskvalitet. Det är viktigt att försöka göra något åt situationen. Därför har Stockholms läns landsting tagit fram en särskild handlingsplan mot övervikt och fetma.

Genom konkreta åtgärder är ambitionen att vända trenden och förbättra hälsan med siktet inställt på år 2020. Jag ser det som ett viktigt inslag i den hälsolinje som vi behöver driva för att färbättra hälsan och minska behovet av sjukvård. Det vinner alla på, men framförallt de människor vars livskvalitet kan förbättras.

Programmet slår fast tre strategier:

  1. Arbeta hälsofrämjande.
  2. Arbeta förebyggande.
  3. Behandling av de som har övervikt och fetma.

Det handlar både om att skapa medvetenhet kring exempelvis mat och måltiders betydelse och goda förutsättningar för lek och rörelse. Här behöver många olika aktörer bidra, exempelvis skolan och de som arbetar med stadsplanering. Det förebyggande arbetet behöver sättas in tidig, i mödra- och barnhälsovården, skolhälsan, primärvården, psykiatrin och så vidare. Den behandling som erbjuds för att minska i vikt och därigenom skapa bättre hälsa och livskvalitet. Insatserna måste förstås anpassas efter individens behov och förutsättningar.

Läs gärna vårt nya Handlingsprogram övervikt och fetma. Det är ett stort och viktigt arbete som ligger framför oss, med målet bättre hälsa för befolkningen.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821