maj 05, 2024
 • En ny regering tar form

  En ny regering kommer att bildas av M, KD och L med Ulf Kristersson som statsminister. Och med stöd av SD, som dock inte ingår i regeringen. Nu på förmiddagen har de fyra partiledarna för regeringsunderlaget presenterat sin överenskommelse om politisk inriktning och konkret sakpolitik.

  Liberalerna får stort genomslag för vår politik. Inte minst gäller det skolpolitiken med fokus på kunskap och studiero. Det blir också en ny friskolelag, precis som Liberalerna föreslagit.

  LSS ska stärkas. Människor med funktionsnedsättning måste få känna tryggheten med den personliga assistansen. Därför är målsättningen att vi ska införa ett statligt helhetsansvar för LSS. Det är mycket viktigt för att skapa långsiktiga förutsättningar för människor. Det är en en socialliberal kärnfråga – och viktig för många människor med funktionsnedsättning.

  Hushållens ekonomi, landets finanser och tillväxten finns det också mycket bra politik för. Liksom energipolitiken med kärnkraft och där vindkraft har en viktig plats i energimixen.

  Aborträtten ska grundlagsskyddas, vilket känns riktigt bra. Jag motionerade till Liberalernas landsmöte om detta förra året och det blev partiets politik, sedan dess har fler partier anslutit sig till förslaget och redan nu ska vi alltså genomföra förslaget.

  Asylrätten ska alltjämt gälla. Och rättssäkerheten i asylprocessen ska stärkas. Hbtqi-personer ska ha ökade möjlighet att söka asyl. Omvändelseterapi för hbtqi-personer ska förbjudas. Rättssäkerheten i asylprocessen ska stärkas bland annat i bedömningen av konvertiter och HBTQ-personer asylskäl.

  Public servicemediernas oberoende ska bestå och dess långsiktiga finansiering vidmakthållas. Public service-verksamheten utvecklas, som en del av den demokratiska infrastrukturen.

  Kulturens frihet och oberoende ska värnas. Principen om armslängds avstånd ska upprätthållas och en översyn av stödet till enskilda kulturutövare görs i syfte att möjliggöra fler långa arbetsstipendier utöver de som finns i dag.

  Gängbrottsligheten måste bekämpas, men det räcker inte med strängare straff. Det måste också göras ett socialt, förebyggande arbete. Vi har fått med stora reformer för att stärka arbetet för att förhindra att ungdomar dras in i kriminalitet. Det betyder en nödvändig uppgradering av socialtjänsten med kraftigt förbättrade verktyg att göra tidiga insatser för barn och unga.

  Det finns också mycket annat som är riktigt bra liberal politik. Men det finns också delar som jag tycker är riktigt dåliga. Bland annat ska rätten till offentligt finansierad tolk begränsas. Det betyder inte att Liberalerna accepterar att rätten till tolk i vården eller i domstolarna ska dras ner. Tvärt om.

  En utredning om tiggeriförbud finns också med, och det är en dålig idé. Människor måste ha rätt att be om hjälp. Liberalerna accepterar att en utredning görs, men vår hållning är att ett sådant inte ska införs. 

  Biståndet kommer att minska från 1% av BNI till 0,89 och sedan till 0,85%. Det är inte bra. Men samtidigt kommer det att ha en inriktning som jag tycker är bra där demokrati och kvinnors och flickors hälsa och rättigheter blir viktiga delar, vilket gör att jag ändå tycker det är en acceptabel åtgärd.

  Politik innehåller stort mått av förhandlingar och kompromisser för att kunna nå en helhet. I överenskommelsen finns övervägande sådant som är riktigt bra, mycket som är rimliga kompromisser och en del som är riktigt dåligt. Sammantaget tycker jag att det finns tillräckligt många bra reformer som kan väga upp det som inte är liberal politik.

  Jag vet också att en del av förslagen har det varit svårt att enas om mellan partierna, och Liberalerna har lyckats mjuka upp och justera i mer smaklig riktning. På vissa områden är jag missnöjd, vilket jag klargjort i riksdagsgruppen. Jag har haft möjlighet att föra fram mina åsikter och påverkat slutresultatet. Det har också funnits förslag uppe på bordet som var helt otänkbara för oss och som nu inte heller finns med i överenskommelsen. Men detta sparar jag till mina memoarerna.

  När det är dags för votering i riksdagen röstar vi som parti gemensamt i avgörande frågor som regeringsbildning och budget. Vi är alltså eniga i den liberala riksdagsgruppen om att vi alla röstar på Ulf Kristersson till statsminister.


Senaste inlägg

Arbetsliv

 • Ny bastjänstgöring för läkare
  30 unga läkare började idag sin bastjänstgöring i Region Stockholm. Bastjänstgöring kommer att bli en del av den nya läkarutbildningen som nu tar form. Jag hade den stora glädjen att gå träffa dem idag! Det blev ett ”Klassfoto” med första läkarna i bastjänstgöring!
 • Nystart på jobbet
  Det är verkligen nystartskänsla på Liberalernas kansli i Region Stockholm. Alla är tillbaka från en välbehövlig semester och inte mindre än tre medarbetare har börja jobba tillsammans med oss. Det är så roligt att få välkomna nya medarbetare till Landstingshuset. Mats Sahlin kommer att arbeta nära mig och den liberala regiongruppen med att utveckla vårt…
 • Ny podd: Passé?! Bort med ålderismen
  I senaste podden diskuterar jag ålderism och det faktum att den del människor tvingas bort från arbetslivet trots att de har mycket kvar att ge. De faller för åldersgränsen och blir ofrivilliga pensionärer.  Min gäst är ingen mindre än Marianne Rundström, tidigare journalist och programledare i bland annat SVT, numera författare och samhällsdebattör. Hon har…

Sjukvård & hälsa

 • Funktionsrätt – att få forma sitt eget liv
  En liberal politik för människor med funktionsnedsättning innebär att skapa förutsättningar för att alla ska kunna forma sitt eget liv efter egen vilja. Det är en frihetsfråga. Vi har ett stort arbete framför oss för att Sverige ska bli ett fullt ut tillgängligt och inkluderande land där friheten är självklar för alla. Barn med funktionsnedsättning…
 • Vården för våldtagna förstärks
  Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset får ett utökat uppdrag att utbilda andra vårdgivare i omhändertagande av våldtäktsoffer. Samtidigt förstärks det psykologiska omhändertagandet på själva akutmottagningen på Södersjukhuset. Ekonomiskt utökas budgeten med 6 miljoner per år. De som utsätts för våldtäkt ska snabbt få ett bra omhändertagande, oavsett var man söker vård. Omhändertagandet omfattar såväl fysiskt…
 • Bryt den ofrivilliga ensamheten.
  Ofrivillig ensamhet är en plåga för många. Och den förfärliga pandemin har sannerligen gjort saken ännu värre för många fler. Jag vill se en nationell strategi mot social isolering där olika samhällssektorer som stadsplanering, vård och omsorg, kultur och civilsamhälle ingår. Liberalerna har tidigare presenterat rapporten ”Ingen ska behöva dö ensam – Liberala förslag för frihet…

Kultur

 • Demokratin behöver fria medier och public service
  SD:s Björn Söder kritiserar att Willy Silberstein får beskriva sin välgrundade oro för växande antisemitism i spåren av SD:s valframgång. Söder säger på twitter att ”public service ska banne mig reformeras i grunden.” Det är allvarligt, från en lagstiftare, och särskilt från en aspirant på uppdraget som talman, rikets näst högsta funktion. Men dessbättre saknas…
 • Kulturens frihet
  Vi liberaler vill se en borgerlig regering även om det kräver stöd från Sverigedemokraterna. Men ingen ska tro att Liberalerna kommer att driva annat än liberal politik, inte minst inom kulturområdet. Detta skriver jag om idag i Dagens Arena. Valrörelsen rullar på. Tonläget är högt i en debatt som ofta kretsar kring regeringsalternativen och det…
 • På väg mot riksdagen: Jag vill göra skillnad
  I en orolig tid behövs Liberalerna i svensk politik – för öppenhet och frihet. Och för mångfald, fri kultur och jämställdhet. Hälsa och rätt till en trygg vård är viktiga frihetsfrågor för mig. Jag kandiderar till riksdagen för att kunna göra skillnad och driva en socialliberal agenda för frihet. För mig och Liberalerna är den…

Liberalerna

 • En ny regering tar form
  En ny regering kommer att bildas av M, KD och L med Ulf Kristersson som statsminister. Och med stöd av SD, som dock inte ingår i regeringen. Nu på förmiddagen har de fyra partiledarna för regeringsunderlaget presenterat sin överenskommelse om politisk inriktning och konkret sakpolitik. Liberalerna får stort genomslag för vår politik. Inte minst gäller…
 • Sverige slarvar med barns rättigheter
  Barns rättigheter tillvaratas inte på det sätt som de borde. Det finns stora brister inte minst när det gäller i asylprocessen. Barnombudsmannen har påtalat detta sedan länge, men ändå kvarstår problemen. Det är sorgligt och manar till handling. Jag och flera andra Liberaler motionerade till Liberalernas landsmöte för något år sedan om åtgärder för att…
 • Försvarsutskottet
  Jag har fått förtroendet att företräda Liberalerna i försvarsutskottet. Det känns som ett både roligt och ansvarstungt uppdrag. Sverige och Europa är i ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt läge som vi inte varit i närheten av sedan andra världskriget. Rysslands fruktansvärda anfallskrig mot Ukraina påverkar hela Europa på ett allvarligt sätt. På kort sikt är den…