maj 05, 2024
Studiebesök i Järfälla
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Hemliga uppfinningar på Jakobsbergs sjukhus

På Jakobsbergs sjukhus i Järfälla ryms flera välfungerande verksamheter, däribland en akademisk vårdcentral med omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet.

I fredags fick jag, tillsammans med Järfällas landstingskandidat Nikoletta Jozsa, möjlighet att besöka Jakobsbergs sjukhus och några av de olika verksamheter som landstinget driver där. Geriatriken har 80 vårdplatser (än så länge, ytterligare 12 planeras öppnas nästa år) och spelar en viktig roll i vårdkedjan genom att erbjuda specialistvård för sjuka äldre. Under studiebesöket fick jag lära mig att Stockholms län har den mest välutbyggda geriatriska vården i Europa, och ytterligare utbyggnad – totalt 500 geriatriska vårdplatser – kommer att ske inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård.

Som personallandstingsråd är jag förstås särskilt intresserad av hur kompetensförsörjningen fungerar i de verksamheter jag besöker. Den stora utbyggnaden av geriatriken kommer innebära ett stort behov av nyrekryteringar. På Jakobsbergsgeriatriken har man tredubblat antalet platser för verksamhetsförlagd utbildning för att fler sjuksköterskestudenter ska få upp ögonen för att arbeta inom äldresjukvården. Inte långt från sjukhuset, i det som ska bli Barkarbystaden, planeras för ett stort antal nya bostäder. Dessa planer välkomnas, eftersom man hoppas kunna rekrytera nya medarbetare bland de nyinflyttade.

Vårdcentralen på Jakobsbergs sjukhus är en av Stockholms akademiska vårdcentraler. Tanken med akademiska vårdcentraler är att de ska bidra till att höja vårdkvaliteten för patienter genom att flytta utbildningsfrågor, kvalitetsarbete och forskning närmare personalen och studenterna i primärvården. Att studenternas undervisning sker nära verksamheten ger samtidigt inspiration att tänka nytt och tänka annorlunda.

Anna Starbrink och Christina Sundman.
Här får jag träffa patienten Tolvan, tillsammans med FoU-projektledaren Christina Sundman.

Ett exempel på nytänkande fick jag se i utbildningslokalerna. Där har kommit på en uppfinning åt övningsdockan Tolvan, vilket kommer göra studenternas träning betydligt mer verklighetstrogen. Tyvärr kan jag inte visa Tolvans nya kroppsdel, eftersom den än så länge är hemlig i väntan på att mönsterskyddas. Men det var roligt att se ännu ett exempel på hur studenters och medarbetares uppfinningsrikedom ständigt bidrar till att utveckla och höja kvaliteteten i vården.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821