maj 05, 2024
Spårväg city. Foto: Janne Danielsson
Kollektivtrafik Val 2014

Hög tid att 4:an blir spårväg

Blå busslinje 4 har många resenärer och bör bli först ut när Stockholms stombusslinjer konverteras till spårväg.

Folkpartiet anser att Stockholms stombusslinjer ska uppgraderas till spårvagn, och att vi ska börja med linje 4. Stombusslinje 4 är den stombusslinje i Stockholms som flest reser med. Omkring 65 000 passagerare kliver på 4:an varje dag, vilket kan jämföras med SJ, som har 100 000 resenärer per dag – i hela Sverige.

Det finns flera fördelar med spårvagn jämfört med att bibehålla busstrafiken. En modern spårvagn rymmer mer än dubbelt så många passagerare som en buss. Eftersom spårvagnen går på jämn räls är komforten i regel högre. Spårvagnen är strukturerande – en spårvagnslinje dras inte om så lätt – samtidigt som den är flexibel och kan gå i blandtrafik, på egen bana, på gågator osv. Spårvagnen har ofta bättre framkomlighet än bussar (det är inte många som felparkerar på rälsen) vilket gör att medelhastigheten blir högre än för bussen. Med tanke på att Sverige är ett land med lång vinter är det positivt att spårvagnen är bra på att ta sig fram även när snön fallit.

Planer på att konvertera linje 4 till spårväg fanns med redan i 2007 års Stockholmsöverenskommelse. Tack vare att Folkpartiet är en pådrivande kraft har landstingets trafiknämnd nu beslutat att planarbetet för att ersätta stombusslinje 4 med spårväg ska vara prioriterat. Allt fler städer inser fördelarna med moderna spårvagnslinjer. Sedan 1980 har 100 städer runtom i världen byggt nya spårvagnsnät. I Stockholm finns ett klart behov av mer kapacitetsstark och attraktiv kollektivtrafik. Folkpartiet kommer att verka för att konverteringen av linje 4 ska påbörjas redan under kommande mandatperiod.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821