juli 07, 2024
Sjukvård & hälsa

Hög tid för tuffare tag mot rökningen

Det är dags att kavla upp ärmarna i kampen mot rökningen. Samma nollvision för antalet döda i trafiken borde gälla för rökning.

Allra viktigast är att förebygga att unga över huvud taget börjar röka. Unga som börjar tidigt är ofta fast för hela livet. Tobaksbolagen är förstås nöjda, men notan för mänskligt lidande och samhällsekonomin är hög: Beräkningar visar att det samhällets kostnader för rökning är omkring 30 miljarder om året!

Idag presenterar Birgitta Rydberg (FP) och jag ett antal förslag till vad vi skulle kunna göra för att göra det svårare för tobaksbolagen att nyrekrytera rökare:

  • Inför neutrala tobaksförpackningar. Dessa farliga produkter borde inte få säljas i glättiga paket.
  • Större varningstexter och avskräckande bilder på förpackningarna. Det är saklig konsumentupplysning.
  • Sluta exponera tobak i butikerna. Fler svenska butiker borde följa amerikanska CVS exempel och helt sluta sälja cigaretter.
  • Utöka hjälp till rökstopp. Nikotinersättning och sluta röka-grupper bör alltid vara enkelt tillgängligt.
  • Fler rökfria miljöer. De rökfria restaurangerna blev en succé, vi skulle gärna se rökfria väntsalar och perronger i kollektivtrafiken.
Australien: Neutrala tobakspaket med tydliga varningstexter och -bilder.
Australien: Neutrala tobakspaket med tydliga varningstexter och -bilder.

Cigaretter är starkt beroendeframkallande – och starkt sjukdomsframkallande. Varje år drabbas 100 000 svenskar av sjukdom till följd av rökning, och varje år dör 12 000 i förtid. Det är hög tid att vi visar mer handlingskraft mot rökningen, och sätter tuffare mål: Om tio år borde ingen i Sverige börja röka.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821