maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Högre sjuksköterskelöner är bra

Akutsjukhusen har problem med sin ekonomi och med att utföra tillräckligt mycket vård. Samtidigt är det positivt att man lyckas anställa fler sjuksköterskor – och att sjuksköterskornas löner stiger är inte ett problem, utan en del av lösningen.

Sjukvården i stort har fått stora ökade resurser de senaste åren, och det gäller inte minst de stora sjukhusen. Många fler sjuksköterskor och läkare arbetar i vården i dag. Ändå lyckas man inte ge vård till så många fler patienter. Jag skrev häromdagen om framför allt akutsjukhusens stora utmaning med ekonomi och vård, utifrån en färsk landstingsrapport. Lösningarna finns i förändrad organisation och nya arbetssätt, vilket bl a Karolinska universitetssjukhuset nu arbetar med.

En del av lösningen är också att ha rätt kompetens – och betala på rätt sätt. En ljuspunkt i rapporten var därför trots allt att man har lyckats anställa många fler läkare och framför allt sjuksköterskor (nästan 1 000 fler sjuksköterskor har anställts på landstingets akutsjukhus de senaste åren). En annan ljuspunkt var att löneutvecklingen för sjuksköterskor äntligen har tagit fart. Det gäller de allra senaste åren, 2012-2014.

Jag vill vara väldigt tydlig med att fler sjuksköterskor samt högre löner och bättre löneutveckling för sjuksköterskor, är något positivt. Framför allt är inte sjuksköterskornas högre löneökningar de senaste åren problemet bakom sjukhusens ekonomiska underskott. Vårdförbundet verkar dessvärre i en webbartikel från Vårdfokus tolka rapporten och mig så. Det förvånar mig storligen. Ingen borde veta bättre än Vårdförbundet att jag har stått upp för en bättre löneutveckling; att jag har uppmanat sjukhusen till bättring; och att jag som personallandstingsråd under förra mandatperioden tog initiativ till den lönesatsning som verkligen har satt fart på specialistsjuksköterskornas löneutveckling (Stockholmsbloggen).

Rätt kompetens på sjukhusen handlar bland annat om att sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor ska kunna få arbeta med de är utbildade för – på toppen av sin förmåga. Och att de ska få bra betalt för det. Det handlar om t ex fler undersköterskor och medicinska sekreterare som kan ta hand om viktiga uppgifter som inte kräver sjuksköterske- eller läkarkompetens; eller som delvis kräver en annan kompetens. Sjukhusen måste se till att använda kompetensen där den behövs i vården. Idag har vi många sjuksköterskor men upplever hela tiden en brist. För mig blir det uppenbart att vi behöver se över arbetssätt och frigöra sjuksköterskornas tid så att de får ägna sig åt det som är just deras unika kompetens.

Alla ska kunna göra karriär och få en bra löneutveckling. Utbildning, ansvar och erfarenhet ska löna sig. Även för sjuksköterskor och andra i offentliga, kvinnodominerade, yrken.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821