april 04, 2024
NKS exteriör 665px
Sjukvård & hälsa

Högspecialiserad cancervård till Karolinska sjukhuset

Den högspecialiserade vården behöver koncentreras till några få sjukhus i landet eftersom det är viktigt att de som ger vården får mycket erfarenheter i sitt arbete. Nu står det klart att Karolinska sjukhuset, med sin framstående cancervård, får ansvaret för ytterligares tre ovanliga cancerformer tillsammans med Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Det betyder i praktiken att de patienter som behöver kirurgi för att botas vid perihilära gallvägstumörer och viss bukspottkörtelcancer, samt viss behandling vid testikelcancer i fortsättningen är välkomna till Stockholm eller Västra Götaland.

Det kallas nivåstrukturering när vård ges på ”rätt vårdnivå”, det vill säga den som behöver vanliga och enkla ingrepp ska kunna få det på många ställen utan att behöva resa långt. Men den som behöver den mest högspecialiserade vården ska känna sig trygg med att den som ger vården har rätt och hög kompetens och därför kan man behöva åka till ett högspecialiserat sjukhus. Det är kvaliteten som ska avgöra var den allra mest högspecialiserade vården ges. Förklaringen innebär det att man får tillgång till vård av hög kvalitet på jämlika villkor oavsett var i landet man bor.

Det krävs nu beslut i landstingen för att förändringen ska börja gälla om ett år, 1 november 2017. Det är Sveriges Regionala cancercentrum i samverkan (RCC), som arbetat fram förslaget om att koncentrera vården till två platser.

Redan tidigare har Karolinska universitetssjukhuset fått ansvaret för matstrupscancer (definierade ovanliga tillstånd), pankreas- och periampullär cancer (lokalt avancerad), perihilära gallvägstumörer, peritonealcancer, testikelcancer och vulvacancer.

Det är roligt, men inte överraskande att Karolinska Universitetssjukhuset får ta hand om flera ovanliga cancerformer. Med den satsning som görs på Nya Karolinska sjukhuset står sig sjukhuset välrustat för att utföra sitt uppdrag inom den allra mest högspecialiserade vården.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821