april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

Högspecialiserad vård till Stockholm

Jag jobbar på hemifrån. Det mesta kretsar kring covid-19 och de enorma utmaningarna för vårt samhälle och framförallt för sjukvården. Men vi behöver också blicka framåt och utveckla sjukvården, inte minst för de patienter som behöver högspecialiserad vård.

I vårt lilla land måste vi samarbete för att kunna erbjuda högspecialiserad vård, alla sjukhus eller ens alla regioner kan ha fullt utbud av den mest avancerade vården som dess bättre inte så många patienter behöver. Men när den behövs måste den vara tillgänglig för alla oavsett var i landet man bor.

Därför finns det viss vård som bara ett fåtal sjukhus i landet får utföra, allt för att säkerställa en hög kompetens och för att använda resurserna klokt. Patienter från hela landet är välkomna att del av vården. Stockholms sjukvård ligger långt framme inom flera viktiga – till och med livsavgörande, områden.

Södersjukhuset har fått uppdraget att från nu, den 1 januari 2021, som ett av fyra sjukhus i landet, ansvara för högspecialiserad vård inom endometrios, som är ett stort problem för många kvinnor. På 1177 vårdguiden beskrivs det så här: ”Endometrios innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinnan växer utanför livmodern. Ungefär var tionde person som har mens har sjukdomen. Ett vanligt symtom är att ha mycket ont i samband med mens. Det vanligaste är att du behöver behandling för att smärtan ska lindras eller försvinna.” Väldigt bra, tycker jag, att detta nu blir ett område för nationell högspeciliserad vård.

Nu står det också klart att Karolinska sjukhuset blir ensam utförare av vissa avancerad fosterterapi, med start under våren 2021. Det handlar om operationer på foster inne i den gravida magen. Även högspecialiserad diagnostik av embryon vid provrörsbefruktning för att hjälpa familjer med svåra ärftliga sjukdomar, blir Karolinska utförare av.

Sedan tidigare har Stockholmssjukhus flera viktiga nationella uppdrag. och under 2021 planeras för flera beslut om nationella uppdrag. Utgångspunkten vid beslut om var viss vård ska ges kompetens och kvalitet, för patienternas skulle får inte en massa ovidkommande hänsyn tas. Med det sagt så hoppas och tror jag att Stockholmsvården kommer att stå sig väl i konkurrensen med andra sjukhus i landet om att få ansvaret för mer högspecialiserad vård.

Jag är väldigt stolt över den stora kompetens och yrkesskicklighet som finns inom Stockholmsregionens sjukhus.

Läs gärna mer om den nationellt högspecialiserade vården.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821