februari 02, 2024
Sjukvård & hälsa

Höjd ersättning till förlossningsvården

Inom kort kommer Avtalsutskottet i Region Stockholm besluta att höja ersättningen till förlossningen ytterligare där en uppräkning kommer göras varje år efter kostnadsökningarna inom sjukvården.

Samtidigt beslutas att ”Min Barnmorska” permanentas, och alla förlossningsverksamheter kan ansöka om att ha totalt 15 procent av sin kapacitet i vårdformen. En extra ersättning om 7400 kr utgår per förlossning inom Min Barnmorska.

Förlossningsvården ska ha resurser att möta varje kvinna utifrån hennes behov. Barnmorskor och annan personal i ska ha förutsättningarna att ge denna goda vård och villkor så de orkar med jobbet. Därför är både resursförstärkningen, Min barnmorska och möjligheten till variation i arbetsuppgifter viktiga.

Målgruppen för tilläggsuppdraget om sammanhållen förlossningsvård, ”min batnmorska”, föreslås vara gravida med måttlig till hög förlossningsrädsla, utifrån Fear of birth scale (FOBs) samt andra gravida som bedöms ha ett särskilt behov av kontinuitet utifrån en eller flera av de socioekonomiska variabler som omfattas av Care Need Index (CNI). Målgruppen kommer att fångas upp hos vårdgivare inom vårdval barnmorskemottagning. Det finns också en möjlighet för gravida som tillhör målgruppen att själva söka sig till vårdgivare med tilläggsuppdraget.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823