oktober 10, 2023

Utveckla, inte avveckla valfriheten i kvinnosjukvården!

Statsministern säger att årets val är en folkomröstning om välfärden. Det kan stämma. Inte minst finns det stora skillnader mellan socialdemokraternas och Liberalernas syn på kvinnosjukvården. De uttalade hoten mot kvinnors valfrihet när det gäller den mest intima vården, gynekologi, förlossning och mödravård måste tas på allvar.

Det är en politik som står i stark kontrast till Liberalernas strävan att öka människors egenmakt, stärka kvinnors sjukvård och jämställdheten i samhället. För oss är det grundläggande att varje människa har friheten att bestämma över det som är viktigt i livet. Och det som rör vår hälsa och våra kroppar är bland det viktigaste vi har.

Jag är stolt över att vi i Stockholm har skapat möjligheter för kvinnor att välja sin egen gynekolog och för gynekologer att starta och driva gynmottagningar. Sedan några år tillbaka omfattar mångfalden också abortvården. Idag kan kvinnor få medicinsk abort vid xx olika gynmottagningar i Stockholm län. Det är en kraftig förbättring av vårdutbudet och ger kvinnor möjlighet att välja vårdgivare.

Jag är också glad att kvinnor får välja var man vill förda barn. Ibland blir det fullt och då blir det förstås en besvikelse att man får föda på annat sjukhus än man tänkt sig. Men i mer än 90% av förlossningarna har kvinnan fått föda på det sjukhus hon själv önskat. Genom vårdval MVC har vi också många populära mödravårdcentraler som drivs av engagerade, drivna och kunniga barnmorskor. Jag tänker bland annat på MamaMia, där jag själv valde att bli patient när jag väntade mina barn.

Nu hotas kvinnors egenmakt. Socialdemokraterna har en helt annan syn på vikten av mångfald för att valfriheten ska bli verklig. Dag Larsson har uttalat att han vill avskaffa vårdval gynekologi. Sedan tidigare är det känt att de vill ta bort vårdval förlossning. Det är ett direkt hot mot uppskattade BB Stockholm som i så fall inte längre kan fortsätta på samma villkor. De rödgrönas hot om vinstförbud för vårdföretag hotar också de privata MVC-verksamheterna, som populära MamaMia. Det går inte i längden att driva framgångsrika företag om man inte får skapa en vinst som kan användas till exempelvis investeringar eller avkastning på det kapital man måste satsa och riskera när man startar ett nytt företag.

Hotet mot kvinnors vård är inte bara riktat mot oss som patienter. Vårdens entreprenörer är ofta kvinnor och en viktig del av svenskt näringsliv. Och de som arbetare i kvinnosjukvården är till övervägande del själva kvinnor. Deras arbetsmarknad riskerar att inskränkas jobb i landstinget. Det vill inte alla. Det behövs en mångfald arbetsgivare också.

Tillsammans med Anna Horn och Cecilia Elving skriver jag debattinlägg hos Nyheter24

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823