september 09, 2023

Det pågår en intensiv och viktig debatt om svensk hälso- och sjukvård. Akutsjukhusen runt om i landet upplever ett stort tryck och patienter får vänta allt längre i vårdköer. I detta bekymmersamma läge för svensk hälso- och sjukvård är det förstås särskilt intressant ur mitt perspektiv att fundera på hur väl Stockholmsvården står sig i förhållande till resten av landet. Men också hur vi här jobbar för att vården ska fungera bättre.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström borde vara bekymrad över utvecklingen nationellt. Men han nöjer sig med att peka finger mot Stockholm och låtsas att sjukvårdskrisen är en Stockholmsfråga. Vi blundar inte för problemen i huvudstadsregionen. Men vårt utgångsläge är trots alla betydligt bättre än för landet i stort. Här är några aktuella jämförelser när det gäller vårdgarantin och överbeläggningar:

 

 

Vi behöver föra en seriös debatt om svensk hälso- och sjukvård. Då duger det inte att regeringen försöker sprida en bild av att det Alliansstyrda Stockholm skulle ha en dålig vård när verkligheten är att vården i hela landet har stora problem, även Stockholm men faktiskt inte alls på samma sätt som in andra delar av landet. Jag skriver tillsammans med finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) i Dagens Medicin om att sjukvårdsministern behöver ta till sig fakta om sjukvården i Stockholm. Tidningen intervjuade mig och Wikström efter mötet, som för övrigt hölls i god samtalston och utan några kritiska synpunkter från ministern. Dock har han en ideologiskt grundad uppfattning att vårdval är problematiskt.

I eftermiddag medverkade jag också i Sveriges Radios Studio ett och diskuterade sjukvårdssituationen i landet tillsammans med Göran Stiernstedt, som skrev utredningen Effektivare vård, Karin Båtelson som vice ordförande i läkarförbundet samt Dag Larsson som är vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden (s). Lyssna gärna på inslaget här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823