maj 05, 2024
Kultur Liberalerna

I Selma Lagerlöfs Sunne

Jag tillbringar några dagar med min familj i Sunne i Värmland, där Selma Lagerlöfs Mårbacka ligger. Det var där hon föddes och återvänd till. 

Om jag ska välja en enda liberal förebild vars spår jag gärna följer så faller valet på Selma Lagerlöf.  Hon var författare, lärarinna, nobelpistagare och ledamot av Svenska akademien. Men också mer än så. Hon kombinerade sitt yrkesarbete med ett djupt engagemang i kampen för demokratins införande i vårt land och talade på den stora internationella rösträttskonferens som hölls i Stockholm 1911.

Lagerlöf var inte bara engagerade i de stora frågorna om rösträttskampen, engagemanget för judarna situation i Tyskland under tidigt 30-tal varför hon svartlistades av Goebbels och förlorade en stor marknad. Hon engagerade sig också lokalt som ledamot av kommunfullmäktige, kommunalnämnden och fattigvårdstyrelsen i Östra Ämtervik och hon bidrag till bildandet av Liberalerna, eller folkpartiet som vi hette då.

Den 28 juli 1934 publicerades ett upprop för Folkpartiets bilande. Uppropet undertecknades av många engagerade liberaler. En av dem var Selma Lagerlöf.

Det var i en orolig tid som uppropet gjordes, kanske inte så olik den tid vi nu lever i. ”Under ett sådant tidsskede sprider sig lätt missnöjet med den nuvarande samhällsordningen och desperata krav reses på omstörtning av vårt under seklers mödosamma arbete uppbyggda demokratiska statsskick. De ekonomiska trångmålen tagas till intäkt för skapande av söndring och förvirring i vårt politiska liv, varvid ytterlighetsriktningarna givetvis uppträda mest högröstat.”

Lagerlöf fortsatte som medlem i partiet fram till sin död.

Det var fint att komma till Mårbacka, denna regniga dag. Vi fick en riktigt bra guidad visning av gården. Selma Lagerlöf var en intressant person och en fantastisk författare. Jag beundrar henne för det stora politiska engagemanget i stort och smått. Nu vet jag också att hon byggde upp ett stort jordbruk och drev på för utvecklingen av infrastrukturen i sin hembygd.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821