juni 06, 2024
Sjukvård & hälsa

Vänd på varje sten för Ersta sjukhus

Vi ska vända på varje sten för att försöka hitta en lösning så att Ersta sjukhus kan fortsätta erbjuda sin uppskattade verksamhet som utgör en viktig del av vårdutbudet i länet. 

Stockholms läns landsting har sedan långt tid ett väl fungerande samarbete med Ersta Diakoni. De erbjuder patienter vård inom en rad olika områden. Dessvärre har dock inte avtalen varit utformade på ett sätt som följer lagen. Eller snarare är det så att lagen inte ger möjlighet för några särlösningar, även om verksamheten är särdeles bra. Idéburna verksamheterna på ideell grund bidrar med ett stort mervärde som gör det svårt eller omöjligt att hantera dem på exakt samma sätt som kommersiella företag. Dessvärre är det ändå så lagstiftningen är utformad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden måste självklart följa lagen och se till att vi har korrekta avtal. Brister i våra avtal har uppmärksammats mycket på senare tid och vi behöver säkerställa att regelverken följs. Annars riskerar vi dels att får betala vite och dessutom är det ur ett konkurrensperspektiv inte rimligt att gällande regler inte följs. Men jag önskar att det fanns tydliga undantag i lagstiftningen för idéburna verksamheter.

Nu står vi inte för ett förslag om upphandling av kardiologi, gastroenterologi och kirurgi utanför akutsjukhus, som idag bland annat bedrivs vid Ersta. Jag har dock bestämt att frågan om Ersta sjukhus framtid inte ska tas upp på nämndens kommande möte, den delen lyfts nu ut ur ärendet. Jag vill att vi vänder på varje sten för att finna en lösning för vården, personalen men framförallt för patienterna på Ersta sjukhus.

Det är för tidigt att fatta beslut om en upphandling av den kirurgi som i dag drivs av Ersta sjukhus. Vi behöver en djupare utredning av hur ett avtal och en upphandling bör se ut. Vi vill också ha en redovisning av förutsättningarna och lagkraven för hur vi kan samverka med idéburna aktörer i vården, som Ersta sjukhus.

Ersta sjukhus har en omvittnat bra verksamhet med högkvalitativ och god vård, men lagen kräver upphandling. Krav på upphandling av kirurgi-avtalet med Ersta är också denna signal vi fått från statliga myndigheter. Jag vill få klarhet från Konkurrensverket och andra hur de anser att vi kan samarbeta med idéburna aktörer som Ersta. Jag vill också uppmana regeringen att på allvar se över förutsättningarna att ge idéburna organisationer möjlighet att verka i Sverige. Det blir en stor förlust för oss alla om dessa ska motarbetas och tvingas sluta erbjuda välfärdstjänster.

Läs gärna Expressens artikel om Ersta.

Uppdagering: Fler uppmärksammar Ersta sjukhus: Dagens Medicin

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821