december 12, 2023
Färdtjänstbuss
Kollektivtrafik

Inför kundval i färdtjänsten och rädda rullstolstaxi!

Idag rapporterar Ekot i Sveriges Radio att klagomålen på färdtjänsten ökat kraftigt. Som tidigare ordförande i färdtjänstnämnden i Stockholm är jag inte förvånad. Situationen riskerar dessutom att förvärras ytterligare eftersom lagstiftningen inte tillåter att de nödvändiga åtgärderna vidtas.

Inom område efter område får människor mer makt över välfärdstjänsterna. Men färdtjänsten står likt en klippa kvar i ett omodernt system som gör resenärerna till ett gods som ska låta sig transporteras. Färdtjänstsystemet fungerar inte längre. Det måste förändras, men lagstiftningen sätter stopp för modernisering som krävs.

Riksdagen måste se till att det blir lagligt att ge de enskilde större inflytande över sitt resande. Jag vill införa kundval i färdtjänsten så att resenären själv kan välja vilket taxibolag man vill anlita. Det skulle både innebära att taxibolagen får konkurrera om kunderna. Det om något skulle kunna främja ett bättre bemötande av kunderna. Idag får bolagen i praktiken resor tilldelade oavsett hur de beter sig. Jag är också övertygad om att detta skulle bli en viktigt reform för en sundare taximarknad. Idag rullar det omkring taxibolag med en lång rad varumärken på Stockholms gator. Men i praktiken är det ett litet fåtal aktörer som äger de olika bolagen. Konkurrensen är inte tillräckligt väl fungerande.

När jag var ordförande i färdtjänstnämnden tog jag initiativ till att införa rullstolstaxi. Det innebär att de resenärer som behöver sitta kvar i sin rullstol under resan numera kan välja själv bolag och har fått både ett större utbud och större egenmakt. Detta genom ett välfungerande kundvalsystem. Många har vittnat om vilket revolutionerande lyft i vardagen detta inneburit.

När reformen genomfördes skedde inga överklaganden, men sedan dess har frågan om kundval i färdtjänst prövats, rättsligt och det har därmed fastställts att kundval i färdtjänsten inte är förenligt med lagstiftningen. Det innebär att när avtalen löper ut för rullstolstaxi kommer resenärerna att tvingas finna sig i att deras välfungerande service försvinner och de hänvisas åter till ett gammalt stelbent system. Om inte lagen ändras.

Dagens lagstiftning sätter stopp för den bästa möjliga lösningen är föråldrad och alltför snäv. Anders Wijkman pekar i sin upphandlingsutredning på möjligheten att ändra lagen så att enskildas behov och val jämställs med rangordning och annan objektiv fördelningsgrund inom lagen om offentlig upphandling (LOU). Det borde kunna tillämpas på färdtjänsten.

Från vår sida vill vi gärna gå längre och ge enskilda färdtjänstkunder lagstadgad rätt att välja utförare, men utredningsförslaget är ett bra steg på vägen. Nu gäller det att frågan hanteras skyndsamt så att rullstolstaxi kan räddas i Stockholm och spridas till övriga landet.

Media: SR Ekot

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823