april 04, 2024
Arbetsliv

Inför ST-modell även för specialistsjuksköterskor

Sjuksköterskorna är en nyckelgrupp i framtidens hälso- och sjukvård. Folkpartiet vill utveckla sjuksköterskornas roll och i en debattartikel berättar vi hur.

Idag skriver jag, tillsammans med ett antal andra liberala sjukvårdspolitiker, på Dagens Medicins debattsida om hur vi vill stärka sjuksköterskerollen och bättre ta vara på den kompetens som sjuksköterskorna besitter. Vi ser specialistsjuksköterskorna som en nyckelgrupp i framtidens hälso- och sjukvård och vill därför redogöra för vad vi gör, och vad vi vill göra, för att få fler specialistsjuksköterskor.

En åtgärd är att utveckla yrkesrollen. Specialistsjuksköterskor kan överta en del arbetsuppgifter som läkare utför idag, till exempel kan de få förskrivningsrätt för fler läkemedel, utföra vissa undersökningar såsom ultraljud och koloskopi och ordinera röntgen. Vi ser också med intresse på barnmorskornas ambition att utveckla sin yrkesroll genom att kunna utföra medicinska aborter.

Genom att anställa fler undersköterskor stärker vi omvårdnadskompetensen och ger därmed också sjuksköterskorna avlastning. Vi vill att alla yrkesgrupper ska arbeta på toppen av sin kompetens.

Lönerna måste bli bättre. I Stockholms läns landsting har Folkpartiet drivit igenom en lönesatsning på vissa specialistsjuksköterskor, som ger minst 1 500 kronor mer i månaden till dem som omfattas. Tanken är att detta ska bli ett startskott för en löneutveckling och lönespridning där arbetsgivarna, sjukhusen, fortsätter.

Förutom satsningar på att erbjuda sjuksköterskor specialistutbildning med studielön har vi i Stockholms landsting inrättat en särskild utbildning för specialiserade sjuksköterskor i neonatalvård. Modellen bygger på att man fortsätter vara aktiv på jobbet under deltid medan man utbildar sig, man får en studielön och kan fortsätta arbeta direkt efter utbildningen, dvs. ett ett slags ST-tjänstgöring för sjuksköterskor.

Folkpartiet vill mer. Vi vill att landstinget och staten ska komma överens om en gemensam lösning för en form av ST-utbildning för specialistsjuksköterkor. Precis som de blivande specialistläkarna ska de blivande specialistsjuksköterskorna ha en anställning och arbeta parallellt med studierna.

Vi i Folkpartiet inser att det inte är gratis att få fler specialistsjuksköterskor till framtidens hälso- och sjukvård. I de landsting och regioner där vi sitter vid makten har vi också visat att vi är beredda att satsa resurser för att fler ska vilja, och kunna, vidareutbilda sig. I framtidens vård har vi inte råd att vara utan specialistsjuksköterskornas kompetens.

 

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821