mars 03, 2024
Sjukvård & hälsa

Ingen ska behöva dö ensam i vården

En gång tar livet slut. De flestas förhoppning är säkert att det sker i kretsen av de närmaste. För många äldre blir döden något de möter ensamma, när de vårdas i sjukvården.

En viktig del av palliativ vård (vård i livets slutskede) måste vara att ingen ska behöva dö ofrivilligt ensam. Detta oavsett om livets slut inträffar på en särskild palliativ avdelning, på ett äldreboende, eller på ett akutsjukhus. Det räcker inte att ha moderna medicinska behandlingar, effektiv smärtlindring, eller ens en god och värdig vårdmiljö.

I dag rapporterar Sveriges Radios Kaliber och Ekot om att många äldre dör ensamma. I Stockholms län ser det lite bättre ut än på flera andra håll i landet, men långtifrån bra nog. Det är något jag och Liberalerna har uppmärksammat och vill ändra på. Behovet av mänsklig närvaro och värdighet vid livets slut måste förstås mötas på olika sätt utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna. En verksamhet jag återigen vill lyfta fram i sammanhanget är volontärerna från Röda Korset på Danderyds sjukhus. Detta är ett exempel på en viktig roll som civilsamhället kan fylla, i samarbete med sjukvården, som jag tidigare berättat om.

En lugn hand eller bara en annan människas närvaro i väntan på döden är något alla borde kunna få känna. Därför hoppas jag, och vill jag arbeta för, att fler volontärer ska kunna finnas på fler av våra sjukhus och vårdinrättningar. Det är en del av utvecklingen av en palliativ vård, och en värdig och human situation även när livet är på väg att ta slut.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823