maj 05, 2024
Ensamhet

Ingen ska behöva dö ensam – Liberala förslag mot ensamhet

Ofrivillig ensamhet gör ont och gör livet färglöst. Det är många som drabbas hårt. Det är ett samhällsproblem som vållar psykisk och fysisk ohälsa och kan leda till förtida död. Många i Sverige har få eller inga sociala kontakter. Jag och Barbro Westerholm presenterar nu rapporten ”Ingen ska behöva dö ensam – Liberala förslag för frihet från ofrivillig ensamhet”. Där finns förslag mot ålderism och diskriminering, för byggande och bostäder, mot social isolering för människor i vård och omsorg, och ett starkt civilsamhälle.

Ofrivillig ensamhet kan vara en plåga. I Sverige har vi flest ensamhushåll i världen, och många inte minst äldre plågas av social isolering – som inte bara är psykiskt påfrestande utan kan ge stora fysiska hälsoproblem och leda till förtida död. Vi behöver en heltäckande nationell strategi för att bryta social isolering.

Kunskapen om ensamheten måste öka. Den drabbar både yngre och äldre. Vi behöver använda oss av många krafter för att bryta social isolering: att kunna arbeta om man orkar och vill, att få en plats i trygghetsboende, få umgås med andra över måltider eller använda digitala verktyg och sociala medier – även som årsrik.

Människors ideella engagemang är en stark kraft mot ensamheten. En nationell strategi mot social isolering måste omfatta även kulturlivet och civilsamhället. Att vara föreningsaktiv kan bryta den egna isoleringen och man kan förstås hj älpa många andra. Det finns fina exempel på kulturell och social verksamhet – och på Röda kors-volontärer som håller en människas hand när döden närmar sig. Samarbetet med idéburna organisationer är viktigt, och vi vill ändra lagen så att ingen människa ofrivilligt ska behöva dö ensam.

Problemet med ofrivillig ensamhet måste mötas ur många olika perspektiv. Vi vill se en nationell strategi som inkluderar många olika samhällssektorer som vård och omsorg, stadsplanering, transporter, kultur, civilsamhälle, näringsliv och så vidare. Målet ska vara att minska risken för ständig ensamhet i människors liv, utveckla evidensbaserade metoder och skapa ett gemensamt engagemang i samhället mot social isolering.

För att kunna möta problemen måste vi öka kunskapen. Därför behöver vi undersöka djupare hur ensamheten ser ut i Sverige. Socialstyrelsen undersöker hur t ex äldre med äldreomsorg upplever sin situation. Men vi behöver också kunskap om andra gruppers situation och insikter om när risken för när ensamhetsproblematik utgör en särskilt stor risk. DN uppmärksammar rapporten här.

Läs rapporten här: Ingen ska behöva dö ensam Liberala förslag

Bilden på mig och Barbro är från Almedalen där vi höll seminarium om ensamhetsproblematiken.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821