juli 07, 2024

I en ny rapport ger Folkpartiet flera förslag på hur patientbemötandet kan bli bättre. Volontärer bör införas, för att ingen ska riskera att behöva dö ensam.

Jag vill lyfta de mjuka värdena i vården. När man blir sjuk behöver man inte bara rätt medicin och rätt behandling. Man behöver också omtanke och ett bra bemötande.

I den bemötanderapport som Folkpartiet tagit fram ger vi flera förslag på hur patienterna och deras anhöriga kan stärkas i vården. Ett gott bemötande gör oftast också den medicinska prognosen bättre. Vi föreslår därför att vårdgivarnas ersättning till viss del borde påverkas av hur patienterna upplever vården.

Ett annat förslag är att öka inslaget av volontärer, inte minst i livets slutskede. Det är en tanke jag haft ända sedan min egen mamma blev svårt sjuk för drygt sju år sedan. Hon bodde i Dalarna, men jag hade flyttat till Stockholm.

Även om jag visste att hon fick en god vård, så kände jag en oro för att ingen skulle finnas där om hon skulle gå bort. Då hade det känts tryggt om det hade funnits volontärer som kunde sitta vid min mammas sida de stunder jag själv inte fanns där. Jag menar att alla människor ska kunna känna tryggheten i vetskapen om att man inte behöver dö ensam.

Självklart handlar detta inte om att ersätta de professionella medarbetarna i vården. Det handlar om att komplettera, och öppna upp för andra kompetenser. Och om att se kraften i det civila samhället. Så har man gjort på Danderyds sjukhus – där finns en uppskattad volontärverksamhet som stöttar patienter i livets slutskede. Detta bör spridas till alla sjukhus.

Med fler volontärer i vården skulle fler känna sig sedda och trygga. Danderydsmodellen borde spridas till alla sjukhus och till äldresjukvården. Vi får inte ge oss förrän ingen behöver dö ensam.

Här hittar du Folkpartiets nya rapport om hur vi vill arbeta för att patienterna ska få ett så gott bemötande som möjligt i vården.

Uppdatering: läs gärna Hans Åbergs blogg. Fler som uppmärksammar detta: Socialforum 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821