september 09, 2021
Skärgårdsbåt
Kollektivtrafik

Inget beslut om skärgårdsupphandling

Det blev inget beslut om sjötrafikupphandlingen på dagens sammanträde med trafiknämnden. Ordföranden valde att dra tillbaka ärendena.

Ända sedan upphandlingen påbörjades, utan politiskt stöd, i slutet av förra året har Folkpartiet varit kritiska. Vi har haft farhågor som gäller att sjötrafiken riskerar bli sämre, att utrymmet för de mindre rederierna minskar och att risken för en monopolsituation ökar.

Vi tror absolut att båttrafiken i skärgården kan utvecklas, och därför har vi tidigare ställt oss positiva till en upphandling med ett sådant syfte. Men vi har aldrig gått med på att starta en upphandling som försämrar skärgårdstrafiken, som undergräver näringslivet och en levande skärgård, och som riskerar att skapa en monopolliknande situation. Vid dagens sammanträde med trafiknämnden yrkade Folkpartiet avslag på förslaget om tilldelningsbeslut till dem som lämnat anbud i den aktuella upphandlingen. Då en majoritet av nämndens ledamöter tycktes gå på Folkpartiets linje, valde nämndens ordförande att dra tillbaka ärendena.

Folkpartiet vill nu att Trafikförvaltningen snabbt tar fram en strategi för hur skärgårdstrafiken ska kunna fortsätta tills vidare med minst lika bra trafikutbud som tidigare. Sedan är det dags att ta tag i en långsiktig lösning som verkligen innebär en utveckling och förbättring av sjötrafiken, för alla dem som bor i, besöker och driver verksamhet i skärgården.

Läs även Birgitta Rydbergs blogg om detta.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1729