maj 05, 2024
Stockholms läns landsting

Inget kulturbidrag till Leila Khaled

 

Det sprids ett missförstånd att landstinget bland andra offentliga bidragsgivare skulle ha stött flygplanskaparen Leila Khaleds besök i Sverige. Bland annat skriver Daniel Schatz om detta på Newsmill.  

Naturligtvis ger inte kulturnämndens i landstinget bidrag till flygplanskapare och andra terrorister som vill besöka Stockholm.

Konsthall C är en av de många organisationer och aktörer som tidigare har fått stöd av Stockholms läns landsting, i form av ett projektstöd. 2010 fick de ett bidrag för samverkan med skolor. Några terroristbesök ingick naturligtvis inte i detta. I år har de inte beviljats något kulturstöd från landstinget.

ABF sägs i artikeln varit delaktiga i finansieringen av hennes besök. Jag vet inte om det stämmer. Landstingets kulturnämnd ger stöd till ABF och övriga studieförbund. Verksamhetsstödet till studieförbund består av ett grundstöd och ett rörligt stöd med visst belopp per studiecirkeltimme som beslutas årligen. Studieförbunden får även ett särskilt stöd för sin kulturverksamhet. Men det stödet är kopplat till volymen på deras verksamhet, inte på vilka enskilda arrangemang de står för. Så måste det vara, menar jag.

Demokratiskt är det en intressant fråga vilka krav vi ska ställa och vilken kontroll vi ska utöva över mottagare av kulturstöd. De aktörer vi stödjer i det fria kulturlivet är per definition fristående, och landstingets kulturnämnd är ingen censurmyndighet. Vad fristående aktörer gör utanför den verksamhet som vi eventuellt ger stöd till, kan och ska vi inte påverka. Svensk yttrande- och tryckfrihet ger dem förstås vida ramar. När det kommer till att ge stöd till olika verksamheter är det för mig självklart att skattepengar aldrig kan gå till verksamhet som inte är förenliga med demokratiska värden och mänskliga fri- och rättigheter. Något direkt projketstöd för besök av flygplanskapare och andra terrorister kommer aldrig att bli aktuellt.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821