april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

Inget utrymme för kompromisser med integriteten

På sistone har det skrivits en del om journalsystemen i vården. Bland annat har det visat sig att vissa uppgifter om patienter är alltför lättillgängliga för vårdpersonalen. Självklart ska den som söker hjälp i vården alltid kunna känna sig trygg – trygg i att få ett bra omhändertagande och ett bra bemötande, men även trygg i att ens personliga medicinska information hanteras på ett säkert sätt.

Idag skriver min kollega Birgitta Rydberg och jag i Svenska Dagbladet på nätet att vi förväntar oss att alla sjukhus och vårdgivare, oavsett om de drivs av landstinget eller fristående, ser över sina rutiner och informerar alla patienter om deras rättigheter när det t.ex. gäller att spärra information. Det finns inget utrymme för kompromisser med integriteten.

Inom landstinget har vi ett regelverk med tydliga krav på olika behörighetsnivåer. Det ska finnas spärrar mellan olika delar av vården. Chefer har ett ansvar för att dessa riktlinjer följs, och informationen till medarbetarna ska vara glasklar. Obehörig inloggning är straffbart, och att bryta mot regelverket ska ge konsekvenser – i sista hand polisanmälan och avsked.

Folkpartiet har föreslagit att all medicinsk information ska samlas väl skyddad i en databas där bara patienten själv har full tillgång till all sin information. ”Eget rum på nätet” kallar vi det, och det är patienten som har nyckeln till det egna rummet. I akuta lägen kan rummet förstås dyrkas upp, men det ska då dokumenteras noggrant. Patientens integritet måste tas på allvar!

Läs gärna Birgitta Rydbergs blogg

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823