september 09, 2023
Inhyrd personal fyller en viktig funktion, men får inte bli långsiktig lösning

Inhyrd personal behövs ibland för att få ihop schemat. Det gäller på sjukhuskliniker och vårdcentraler precis som på många andra arbetsplatser. Inhyrda läkare och sjuksköterskor gör ett viktigt jobb, när pusslet med bemanningen ska läggas. Det kan dock aldrig vara en långsiktig lösning för en enskild tjänst eller arbetsplats.

Dagens Nyheter skriver idag om att inhyrning av personal ökar i Stockholm (hittar ej på nätet). I Stockholms läns landsting arbetar vi för att ha så lite inhyrd personal som möjligt. Förra årets ökning är förstås beklaglig. Det har varit en besvärlig period inte minst när det gäller sjuksköterskor och inte minst för Karolinska Universitetssjukhuset. Samtidigt ska vi komma ihåg att sjukvården i Stockholm har en relativt låg andel inhyrd personal jämfört med övriga landet. För hyrläkare ligger Stockholm i botten när det gäller kostnad per invånare, med 71 kr/inv. Skåne, som ligger näst lägst, betalar 104 kr/inv för hyrläkare, Västra Götalandsregionen 282 kr/inv. För sjuksköterskor har alltså vårt behov av inhyrning ökat hos oss. Det är ett sätt att hantera den stora sjuksköterskebrist som finns här och som blir extra påtaglig när läget är ansträngt i vården. Hellre en inhyrd kompetent medarbetare än än stängd vårdplats, man man lite förenklat uttrycka saken.

Dagens och ännu mer framtidens hälso- och sjukvård behöver fler kompetenta medarbetare. Även om vår personal överlag är positiva till sitt arbete och sina arbetsplatser, enligt medarbetarenkäterna vi gör årligen, så måste vi bli en ännu bättre arbetsgivare. Det handlar inte minst om att utbildning och ansvar ska löna sig. Sjuksköterskor och andra i kvinnodominerade yrken med akademisk utbildning måste ha betydligt bättre möjligheter att göra lönekarriär.

Helen Öberg (MP) säger i Dagens Nyheter att det inte saknas sjuksköterskor i Stockholm. Jag vet inte vad hon grundar detta på. I den kartläggning som Socialstyrelsen gjort är det tydligt att vi har betydligt färre sjuksköterskor här än i andra delar av landet. Barnmorskor och läkare har vi något fler här, men sjuksköterskor alltså betydligt färre (klicka på tabellen nedan).

tabell från socialstyrelsen som visar sjukvårdspersonal i olika regioner. Stockholm har längre antal sjuksköterskor per 100 000 invånare än övriga landet.
Tabell från Socialstyrelsen som visar sjukvårdspersonal i olika regioner. Stockholm har längre antal sjuksköterskor per 100 000 invånare än övriga landet.

Detta är ett av skälen till att jag argumenterat för att Stockholm behöver fler utbildningsplatser. Något som vi ni får gehör för. Allianspartierna presenterade sin kommande satsning på jobb och utbildning för några dagar sedan och där finns en kraftig satsning på sjuksköterskeutbildningen med som bland annat innebär att betydligt fler sjuksköterskor kommer att utbildas på Karolinska Institutet framöver. Det är bra både för att få upp antalet sjuksköterskor på arbetsmarknaden i vårt län och därför att söktrycket är stort. Det är många som gärna vill utbilda sig till sjuksköterska i Stockholm.

Även om det är kämpigt med rekryteringen på många håll ska vi inte måla allt i nattsvart. Faktum är att antalet sjuksköterskor som är anställda i landstingets egen sjukvård ökat de senaste två åren med cirka 400 personer.

Helen Öberg får det att framstå som att sjukvården inte tillskjutits pengar under senare år. Men det är förstås helt fel. Vården har tillförts stora summor under senare år. Samtidigt måste sjukvården – precis som alla andra verksamheter, och särskilt de som handskas med skattepengar – ständigt jobba för att bli mer effektiva och få ut så mycket bra verksamhet som möjligt för pengarna. Därför har vi förväntningar på en ständigt utveckling av verksamheterna och att man alltid stävar efter att vara så effektiv som möjligt. Det är ett viktigt förhållningssätt om vill ta ansvar för landstingets – det vill säga stockholmarnas – pengar.

Jag har tidigare bloggat om inhyrd personal.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823