maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Injektionsrum – förslag till Liberalernas landsmöte

Liberalernas landsmöte föreslås besluta om att injektionsrum i beroendevården bör prövas. Syftet är att förbättra hälsan och minska dödsoffren vid sprutmissbruk. Det är en vidareutveckling av sprututbytesprogrammen.

Vi vill säkerställa att sprutor inte delas för att minimera smittspridning, att vi minskar risken för död i överdoser och att vi kan nå fler droganvändare med vårdens och socialtjänstens insatser. Det handlar om hälsa för en mycket utsatt grupp och i förlängningen förhoppningsvis en väg ut ur missbruk.

Liberala ungdomsförbundet har motionerat till Liberalernas landsmöte om att införa injektionsrum, ett förslag som partistyrelsen bejakar.deras ordförande Romina Pourmokhtari kommenterar förslaget:

– Vården för missbrukare måste utgå från evidens, vad vi vet fungerar. Injektionsrum har funnits länge i flera andra länder och det finns inga tecken på att det ökar missbruk, utan däremot minskar hälsoriskerna. Sverige måste minska narkotikadödligheten och injektionsrum är ett viktigt steg.

Injektionsrum väntas också innebära minskad droganvändning i offentlig miljö.

Fakta och bakgrund

Förslaget om injektionsrum innebär att man ska genomföra regionala försök för att se hur verksamheten kan fungera i Sverige. Så här skriver partistyrelsen i sitt förslag till landsmötet:

”Liberalerna har länge drivit på införandet av sprututbytes­verksamhet runt om i landet. Det är ett arbete som måste fortsätta. När det gäller injektionsrum vore detta ett nytt inslag i svensk beroendevård, men exempel finns i andra länder. Beroendevården behöver utvecklas och vila på evi­dens. Partistyrelsen ser därför med intresse på möjligheten att någon region går före och prövar frågan utifrån målgrup­pens behov i anslutning till sprututbytesverksamhet. Utifrån detta bör sedan lärdomar dras innan vi kan ta ställning till att särskilda injektionsrum införs brett i hela landet. Upp­sökande insatser utvecklas för närvarande runt om i lan­det, exempelvis genom mobila hälsomottagningar. Det är en utveckling som Liberalerna ska fortsätta att verka för.”

Injektionsrum finns ibland annat Danmark, Norge, Spanien och Schweiz (där det började 1986). Erfarenheter från runtom i världen visar att injektionsrum har inneburit omedelbar förbättring av hygien och säkert användande – minskar mönster kring smittspridning av HIV och hepatit. En studie i Sydney visar att det var färre 112-samtal kopplade till överdos när man öppnade sina injektionsrum (avlasta akutvården). Summerat: fördelen är ökad och säkrad hygien kring bruk (särskilt bland brukare som ofta använder), ökad tillgång till vård och socialtjänst och minskad ”offentlig” droganvändning. Det finns ingen forskning som visar att tillgången till injektionsrum ökar drogbruk eller frekvens av injektion.

Jag och Romina blev intervjuade av Sveriges radio igår.

Fler som uppmärksammar förslaget: SVT.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821