maj 05, 2024

Vad gör Israel så framgångsrikt inom innovation och utveckling av digitala lösningar i viktiga samhällsfunktioner, som sjukvård? Varför samlas internationella storföretag inom läkemedel och medtech i en liten marknad som Israel? Och vad lockar så många läkare och sjuksköterskor att utveckla nya produktenoch tjänster på landets sjukhus och vårdinrättningar. Det ville jag och Daniel Forslund (L) ta reda på så i juni gav vi oss ut på en spännande resa.

Sheba Medical Center i Tel Aviv är ett högspecialiserat sjukhus. Läkaren och chefen för deras innovationskontor Jeanette Tual tar emot oss och beskriver den bubblande kreativitet som omfattar stora delar av sjukhuset, och inkluderar många av de kliniskt verksamma medarbetarna. Fokus ligger på att använda hälsodata för prevention och precision i den medicinska behandlingen. Precis som i Sverige strävar man mot att minska beroendet av sjukhusvård för att istället ge patienterna möjlighet till vård i de egna hemmen, och då är moderna digitala verktyg nödvändiga.

Jeanette Tual beskriver hur innovation kräver ett helt ekosystem med aktörer både inom sjukvården, akademin, näringslivet och statliga myndigheter. Det kräver också en gemensam ambition att låta idéer födas och blomstra och bli till konkret, praktisk vardag i vården. Stödet och intresset från myndigheter att underlätta och förenkla för innovatörer lyfter hon också fram som viktiga framgångsfaktor.

Tel Aviv har blivit något av en magnet för globala företag som vill vara i en miljö präglad av innovation och nyskapande entreprenörskap. En förklaring till det som flera av dem vi möter återkommer till är den stora invandringen. I början av 90-talet använde en miljon människor i det forna Sovjetunionen sin nya frihet för att flytta till Israel. Det satte press på samhället att tänka nytt för att snabbt integrera alla nya invånare. De var många gånger välutbildade, men saknade erfarenhet av entreprenörskap. Därför skapades en unikt välfungerande modell för att stödja nyföretagande skapades med ambitioner att skapa jobb.

– Alla känner någon som startat eget, säger Yariv Lotan på Start up-nation, en non-profit organisation för att främsta innovation i Israel. Idag finns det en start-upföretag på 1350 invånare. Varje år tillkommer 1200 företag, medan andra som prövat lyckan faller ifrån. Nettoökningen av privata företag uppgår till mellan 300 och 400 företag per år.

– Invandrare som vill bygga en framtid är väldigt viktiga för innovation. Ibland att sägs det att man ska tänka utanför boxen. Det fungerar inte. Lämna boxen och gå istället in i en ny box. Ta med dig kunskap från en plats och pröva på en annan plats, eller i en annan sektor. Då uppstår ofta innovation, fortsätter han.

Hos Start-up Nation ser man en enorm potential i den digitala utvecklingen inom vården med nya verktyg för diagnos och behandling där sjukvårdsorganisationer över hela värden skriker efter moderna lösningar som möjliggör individualisering och stöd för att kunna erbjuda vård även utanför sjukhusen liksom för patienternas egenvård.

Men vad är nyckeln till framgång, undrar vi. Svaret ligger i kulturen.

– Culture eats strategies for breakfast, säger Yariv Lotan. Det är i attityden ”Chutzpah” det ligger, chutzpah betyder ungefär ”att ha mage” eller ”fräckheten”, det vill säga rena motsatsen till Jantelagen. Och det är okej att misslyckas, om man samtidigt lär sig något på vägen.

I norra Isarel ligger Haifa på Karmelbergets sluttning. Här huserar MindUP Digital Health, en av fyra inkubatorer för start-up-företagare inom digitala vård- och hälsosfären. Goda idéer som bedöms kunna bli kommersiellt gångbara produkter och tjänster på en internationell marknad vaskas fram bland hundratals företagsidéer. Hos MindUP får de hjälp att utveckla sin produkt, affärsmodell, nätverk, finansieringsmöjligheter och så vidare. De får tillgång till både kontorsplats och workshop för att kunna utveckla produktprototyper.

På plats hos MindUP träffar vi GaitBetter, ett företag som skapat ett digital träningsverktyg för att förebygga fallolyckor. Många äldre är rädda att falla och det hindrar dem från att gå ut. Deras livskvalitet försämras och hälsan försämras. Med verktyget kan personen gå på ett band med stöd för att inte falla, och samtidigt träna på att röra sig i en bekant miljö, det kan exempelvis vara hemma eller kanske i matbutiken. Metoden har testats och visat sig fungerar väl och fallolyckorna minskar samtidigt som tryggheten ökar.

Inkubatorerna har skapats i konkurrens och flera internationella läkemedelsbolag, medtechföretag, vårdgivare och andra är parter i de olika inkubatorerna som hjälper fram nya företag. Staten bidrar ochså till nyföretagande med ekonomiskt stöd med främsta syfte att skapa jobb i Israel. Modellen bygger på att människor ska våga ta risker. Den som lyckas med sin innovation och kan driva sitt företag framgångsrikt i Israel, men självklart även söka en marknad utanför landet, får betala tillbaka pengarna till staten. Men för den som det inte går vägen för är det ingen stor ekonomisk risk. Det gör att många vågar satsa.

Talor Sax leder eHealth Ventures, en annan inkubator som odlar fram innovativa företag. Han vill också se fler förebyggande insatser mot ohälsa. Ett av deras Start-up-företag utvecklar en avancerad ”elektronisk näsa” som kan identifiera jordnötter i mat. Marknaden globalt bedöms som enormt med tanke på hur många som lider av allergi.

Sax beskriver Israel som en av världens bästa platser att starta företag på. Här finns kompetens, även om konkurrensen om den hårdnat på senare år. Kostnaderna för kliniska prövningar är låga i Israel, bara till 25 procent av vad de ligger på i USA vilket driver på utvecklingen och lockar många internationella företag att lägga sin verksamhet här.

Kultur, samverkan mellan många olika aktörer, ett statligt engagemang som möjliggör nyföretagare utan att kväva entreprenörerna med för krångliga regelverk, de är några av förklaringarna till framgångssagan.

(Texten publicerades tidigare i Tidningen Nu)

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821