september 09, 2023
Det är fart på debatten om integrationspolitiken. Häromdagen presenterade Jan Björklund med flera några förslag från Folkpartiet om hur integrationen kan bli bättre på DN-debatt.

Förslagen kretsar kring hur vi, i en tid när fruktansvärda krig och övergrepp tvingar ofattbart många människor på flykt, ska lyckas skapa bästa förtusättningar för de människor som söker en fristad här att integreras och kunna bygga en framtid här. Då är jobb och egen försörjning avgörande framgångsfaktorer, det tror jag de flesta kan vara överens om. Dessutom är det viktigt att lyfta fram hur invandrare bidrar till vårt välstånd och bär upp vår välfärd, inte minst gäller det sjukvården, där var fjärde anställd i mitt eget landsting är invandrare.

I partiet har vi haft en arbetsgrupp, ledd av riksdagsledamoten Roger Haddad från Västerås. De har arbetat en tid med förslaget och på många håll har integrationspolitiken diskuterats i partiet. Det har bland annat skett i sammanhang där många lokala företrädare mötts och där tunga företrädare för partiets olika länsförbund samlats. Uppbackningen för gruppens förslag har varit stor.

För egen del har jag haft en del invändingar mot sakfrågorna och de framförde jag också på partistyrelsens möte i måndags. Alla på partistyrelsen yttrade sig och rapportens förslag uppskattades av de flesta. Dessbättre fick jag också gehör för mina synpunkter. Därmed kunde jag acceptera förslagen. Ingen annan begärde heller votering.

Nu läser jag med förvåning i Exressen att Birgitta Ohlsson ger en helt annan bild av processen. Vi var ju trots allt på samma möte. Jag tycker att vi ska ha ett bra debattklimat i partistyrelsen och ett förtroendefullt samarbet. Därför blir jag besviken när jag läser om hennes påstående. Det var ingen som begärande votering, de synpunkter som framfördes ledde till förändringar i förslaget och ingen protesterade mot att några av förslagen skulle presenteras i form av en debattartikel.

Nu hoppas jag förstås att diskussionen om integrationspolitiken kan fortsätta föras på ett sakligt sätt i och utanför Folkpartiet.
Rapporten är inte färdig ännu. Gruppen ska jobba vidare med flera intressanta aspekter av integrationspolitiken och i höst ska landsmötet fatta beslut.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823