april 04, 2024
Jämställdhet

Internationella kvinnodagen: Abortfrågan ständigt aktuell

Aborträtten var en verklig frihetsreform när den beslutades på 70-talet. Kvinnor fick rätten att fatta beslut om sina egna kroppar och de gick makt över sitt barnafödande.

Men Sverige, precis som världen i stort, har en mörk historia där kvinnors ofrivilliga graviditeter och illegala aborter har kostat stort lidande och många dödsfall. Jag vill ta er med tillbaka till Stockholm hösten 1912 då den unga Henny Eklund låg på ett hotellrum på Stora Nygatan som barnmorskan Sofia Bohlin ordnat åt henne:

– Snälla mamma, skicka inte efter doktorn och sätt fast Tyko, vädjade Henny medan hon plågades svårt och blödde kraftigt.

Hon hade drabbats av bukhinneinflammation efter fosterfördrivning som Bohlin ufört mot en ersättning om 100 kronor. Nu ville Henny hellre skydda fästmannen Tyko Thorsson från att dömas till straffarbete än att få läkaren att försöka rädda hennes liv. Henny Eklund dog och hela den sorgliga historien rullades upp och både fästmannen och barnmorskan ställdes inför rätta.

Tyko Thorsson och Sofia Bohlin dömdes för fosterfördrivning och vållande till annans död. Bohlin till 3 år och 6 månaders straffarbete samt 2 års vanfrejd utöver strafftiden. Thorsson dömdes till 2 år och 6 månaders straffarbete.

Detta var bara ett av många tragiska människoöden där kvinnor känt sig tvingade att göra abort, oavsett vad lagen sagt om saken. Och det förekommer alltjämt i vår tid, i andra delar av landet. Jag hittade den sorgliga historien om Henny i Dagens Nyheter från det tidiga 1900-talet.

Att själv få bestämma över sin kropp och ha kontrollen över sitt barnafödande har inneburit en dramatisk förbättring för svenska kvinnors frihet, egenmakt och hälsa under 1900-talet. Tillgången till bra preventivmedel, sex- och samlevnadsundervisning och aborträtten är några av de viktigaste liberala frihetsreformerna för många kvinnor. Dessa ska vi hålla fast vid här hemma, men vi ska också kämpa för att kvinnor världen över ska få samma frihet.

Tillgången till säkra, lagliga aborter är en enormt viktig fråga för kvinnors hälsa globalt. Nyligen har Argentina mycket glädjande beslutat införa legala aborter. Samtidigt ser vi hur aborträtten ifrågasätts och trycks tillbaka på andra håll i världen, inte minst i Polen. Det är mycket allvarligt och kommer att skada många kvinnor. Enligt Amnesty lever cirka 90 miljoner kvinnor i länder där abort är totalförbjudet, och många länder har mer eller mindre strikta regler.

USA lämnar nu Trump-erans kvinnofientlig politik som gav abortmotståndarna vind i seglen. Flera delstater har drivit en enveten kamp för att få förbjuda abort och den aggressiva politiken för att stoppa stöd till familjeplanering i andra länder har slagit hårt. Men genom att det amerikanska folket valt en ny president kan vi äntligen våga hoppas på en ljusare framtid för kvinnors frihet, hälsa och rätt att bestämma över sitt barnafödande. 

President Joe Biden uttryckte väl sin syn på aborter under valkampanjen: ”Reproductive rights are a constitutional right. And, in fact, every woman should have that right”. Och hans vice president Kamala Harris har länge varit en klar röst för att stärka kvinnors rätt till abort. Det nya ledarskapet i Vita huset har mycket att ta i tu med på hemmaplan för att säkra tillgången till aborter i hela USA och skydda de vårdgivare som utför aborter, som inte sällan pressas hårt och ibland trakasseras. Men USA har också en enormt viktig roll i det globala arbetet för att möjliggöra familjeplanering och säkra abort för fler kvinnor.

För många kvinnor är enda alternativet till säker, legal abort att göra en osäker och olaglig abort, precis som Henny i Stockholm gjorde för mer än hundra år sedan. Så ser livet ut även i vår tid för många i utsatta situationer och värst är det förstås i världens fattiga länder. Globalt görs cirka 73 miljoner aborter varje år och enligt WHO är nästan hälften av alla aborter som görs i världen osäkra. I Latinamerika och Afrika, så många som 3 av 4. De farligaste aborterna görs främst av utsatta kvinnor i resurssvaga länder. Osäkra aborter är sammantaget den vanligaste dödsorsaken i vid graviditet och barnafödande i världen.

USA, med sitt nya ledarskap, ser ut att åter bli en kraft att räkna med för att stärka kvinnors frihet och hälsa globalt. Presidenten har meddelat att han upphäver de så kallade ”gag rules” kring abortfrågan, som innebär att USA stoppar alla medel till icke-statliga organisationer som informerar om abort eller på andra sätt hjälper kvinnor till abort, eller driver på för liberalisering av abortlagarna i olika länder. En regel som Trump tidigt införde under sin presidentperiod. Detta är bra, men det kommer också att behövas långsiktigt mer resurser i biståndet för att vi ska kunna stärka kvinnors hälsofrågor.

Sverige har länge arbetat globalt för kvinnors rätt till information om sex och samlevnad, preventivmedel, trygg mödravård och möjlighet till abort. När vi nu ser en ny, liberal politik ta form i USA måste även vårt land höja rösten och vara pådrivande för att kvinnors hälsa får än utrymme i det globala hälsoarbetet. I spåren av pandemin finns det oändligt med hälsoutmaningar för världen att möta. Vaccinationsprogram, inte bara mot covid-19 utan mot en rad sjukdomar har halkat efter i många länder, de stora hälsoskillnaderna kopplat till människors sociala utsatthet är ännu påtagligare nu och många människors hälsa, psykiskt och fysiskt, har tagit stryk under pandemin. Det blir en stor uppgift för världen att stärka människors hälsa, men det får aldrig bli en ursäkt för att inte snabbt återupprätta allt det arbete som satts på sparlåga under Trump-eran när det gäller kvinnors reproduktiva hälsa och rätt till aborter. Här kan Sverige spela en roll och bidra till att samla frihetliga krafter för att ta upp kampen mot ofrivilliga graviditeter och allvarliga skador och dödsfall till följd av osäkra aborter och för god tillgång till kunskap, preventivmedel och rätten till abort.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823