april 04, 2024
Jämställdhet

Internationella kvinnodagen

Idag samlas många liberala politiker i Västerås där Folkparitet håller Liberalt riksmöte.

Lennart Gabrielsson, ordförande i kommunalpolitiska rådet, inleder med ett starkt och engagerat tal om jämställdhet och kvinnors rättigheter – det är ju Internationella kvinnodagen. Och i Folkpartiet omfattar jämställdhetsengagemanget alla – kvinnor, män, unga och gamla.

Lennart talar klarspråk om mäns våld mot kvinnor. Hans budskap är tydligt: Vi måste göra mer!

Stärk skyddet för våldsutsatta kvinnor. Inför en omvänd kommunarrest så att män som slår bevakas och kontrolleras istället för att kvinnor ska behöva leva med skräcken och ständigt vara på flykt.

Stärk kvinnojourerna och ge dem bra förutsättningar att verka i hela landet. Idag saknas kvinnojourer i 100 kommuner. Socialstyrelsens krav på att kommunerna ska upphandla verksamheterna får inte slå undan benen på jourerna.

Lennart skriver, tillsammans med bland andra vår nya liberala jämställdhetsminister Maria Arnholm i Expressen, om hur vi kan bekämpa våldet mot kvinnor. 17 kvinnor blir varje år ihjälslagna i Sverige. Det måste få ett slut.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821