november 11, 2022
Sjukvård & hälsa

Intervju om celiaki

Det tar ofta lång tid att få diagnos för dem som drabbas av celiaki (glutenintolerans). Orsaken till detta, och vad man kan göra för att förbättra situationen, var sådant som jag blivit intervjuad om i Celiakiförbundets tidning Bulletinen.

Det kan vara svårt att ställa diagnos, men eftersom celiaki är så pass vanligt kan det numera betraktas som en folksjukdom. Därför är det viktigt att läkarna får bättre vägledning för att ställa diagnos, kanske med hjälp av besluts- och kunskapsstöd via nätet. Det är också viktigt att patientorganisationer har en bra dialog med sjukvården, och med oss politiker, så att vi blir uppmärksammande på de problem som celiakidrabbade (och andra patientgrupper) upplever.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823