maj 05, 2024
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Intressant utredning om framtidens sjukvård

Ledarskap och medarbetarskap är en av nyckelfaktorerna för framtidens vård och omsorg. Det konstaterar regeringens utredare Stefan Carlsson, som leder Statens vård- och omsorgsutredning. I ett delbetänkande (SOU 2011:65) pekar man på att många som arbetar i vården trivs med sina arbetsuppgifter men är missnöjda med organisationen, adminstrationen och andra arbetsvillkor.

Vården är en verksamhet i ständig förändring – här i Stockholm är det väldigt tydligt just nu i och med arbetet med framtidens hälso- och sjukvård – och det ställer höga krav på chefer och ledare. I utredningen understryks att ledarskapet är ett ansvar som vilar på landstinget, men att även staten kan spela en roll genom att erbjuda ledarskapsutbildningar inom vård och omsorg.

För de medarbetare som inte är chefer behövs större utrymme för innovation och egna initiativ. Det bör också skapas förutsättningar för större eget ansvar och kompetensutveckling, även för administrativ personal. Dessa slutsatser är inte jätterevolutionerande – de stämmer till exempel ganska bra överens med de tankar som genomsyrar landstingets personalpolicy. Men det är bra att de här frågorna förs upp till en nationell nivå, för vissa saker måste vi diskutera, och lösa, gemensamt. Det ska bli spännande att följa utredningens fortsatta arbete, och att ta del av de konkreta förslag som de kommer att presentera framöver!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821