september 09, 2021
Invigning Södertälje sjukhus 2017-03-09
Sjukvård & hälsa

Invigning av nya Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus har rustats och moderniserats till toppskick. Idag blev det äntligen dags att nyinviga akutsjukhuset i södra länet.

Prinsessan Sofia hedrade sjukhuset med sin delaktighet i invigning. Roligt! Detta är en milstolpe i vården i Södertälje och i vårt län, som är väl värd att fira. Min absoluta övertygelse är att invånarna i Södertälje och i sydvästra länsdelen kommer att få en bättre och mer tillgänglig vård nu när den nya sjukhusbyggnaden öppnar. Jag är helt övertygad om att även vårdens innehåll kommer att utvecklas.

Det innebär också att Södertälje sjukhus som första sjukhus i länet kommer att vara ett kombinerat akut- och närsjukhus. Det är ett nytt och spännande uppdrag där akutvård och vardagssjukvård blandas. Jag kommer med stort intresse att följa utvecklingen av denna verksamhet.

Framtidens vård för Södertälje sjukhus innebär att sjukhuset ska vara både ett närsjukhus och ett akutsjukhus. Idag tar sjukhuset hand om 35 000 akuta besökare per år. Det väntas öka med 7 500 besök per år i framtiden.

Antalet invånare i denhär länsdelen växer och andelen äldre i befolkningen ökar. I praktiken innebär det att Södertälje sjukhus ska kunna erbjuda boende i Södertälje, Botkyrka och Nynäshamn högklassig vård. Genom det fria vårdvalet som patientlagen ger kommer förhoppningsvis personer även från Södermanlands län att söka vård på sjukhuset.

För att sjukhuset ska fungera för medarbetare och patienter måste vårdmiljön vara väl utformad. Jag är övertygad om att en bra miljö på sjukhuset bidrar till patientens tillfrisknande och påverkar välbefinnande för alla som vistas på sjukhuset. Jag kan konstatera när jag sett de nya lokalerna att ljus, rymd och ett bra inomhusklimat har varit styrande för arbetet med det nya sjukhuset.

I Stockholms län föds varje år cirka 30 000 barn. Vid Södertälje sjukhus finns den mest småskalinga förlossningskliniken i vårt län. Men den har utökat sin verksamhet på senare år. Förra året förlöstes drygt 1 800 mödrar här på sjukhuset. Förlossningsvården har kunnat utvecklas och kan ge vård med särskild inriktning. Ett exempel är vård för förlossningsrädda kvinnor och särskilda mottagningar för flyktingar. Jag ser det som viktigt att förlossningskliniken i Södertälje fortsätter utvecklas och att den kommer att fortsätta vara en viktig del i länets förlossningsvård.

Jag vill också nämna en unik enhet som finns här på Södertälje sjukhus och som är till för patienter från hela södra länsdelen. Enheten benämns Diagnostiskt centrum utreder patienter med allvarlig sjukdom och där ingen diagnos kunnat fastställas. Vid Diagnostiskt centrum har man som målsättning att på kortast möjliga tid ställa rätt diagnos så att patienten kan få rätt vård i fortsättningen.

Den nya vårdbyggnaden innehåller 120 moderna vårdrum i form av enkelrum. Att patienten kommer att erbjudas enkelrum är ett nytt inslag i vården och en anpassning till vår tids krav. Tidigare transporterades patienten runt på sjukhuset till olika undersökningar.

Med enkelrum kan personal och utrustning komma till patienten istället och genomföra sina undersökningar på rummet. Då minskar behovet att flytta patienten runt på sjukhuset. Genom att sjukhuset har enkelrum bidrar det till att minska smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Det kommer att öka tryggheten för patienten och även förbättra den enskildes integritet.

Nya supermoderna operationssalar finns också i den nya sjukhuset. 

Jag hoppas att sjukhuset i sin nya skepnad det ska innebära en positiv upplevelse för patienter, anhöriga och att ni som ska arbeta här får en välfungerande miljö att arbeta i.

Fler som uppmärksamma invigningen av Södertälje sjukhus: SVT, DN, Mittmedia, Sveriges RadioSvensk Damtidning

Jag själv har, tillsammans med Daniel Forslund och Ninos Martha skrivit en debattartikel i Länstidningen Södertälje om sjukhuset.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1729