april 04, 2024
Liberal EU-politik ger starkare patienter!
EU Sjukvård & hälsa Val 2014

Ja till valfrihet – i hela Europa!

Folkpartiet vill stärka patienternas möjligheter att söka vård över hela Europa. Till skillnad från våra politiska motståndare vill vi ha mer samarbete, inte mindre.

De ideologiska skillnaderna blev tydliga på morgonens debatt om hälso- och sjukvård i Europa. Det var organisationen Almega som bjudit in fyra Europavalskandidater för att diskutera deras syn på vilka möjligheter patienter ska ha att få den bästa sjukvården, oavsett nationsgränser.

Den skarpaste skiljelinjen gick mellan Folkpartiets Jasenko Selimovic och Socialdemokraternas Jytte Guteland. Den liberala vägen, som går via fortsatta avregleringar och fördjupat vårdsamarbete över gränserna, leder till stärkt patientmakt och utvecklad specialistvård. Socialdemokraterna, å andra sidan, tycks förespråka att alla utmaningar ska lösas inom Sveriges gränser. Detta är ett dåligt recept, inte minst med tanke på de stora utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Då behöver vi tänkta framåt och använda våra gemensamma resurser på bästa sätt, inte låsa in oss i nationella tankemönster.

Guteland framhöll att hon gärna ser att utländska läkare flyttar hit. Ett påstående som framstår som märkligt, eftersom Socialdemokraterna samtidigt vill riva upp lagen om arbetskraftsinvandring och göra det krångligare för utländsk kompetens att etablera sig här. Här har Selimovic och Folkpartiet en helt annan inställning: Vi vill skapa förutsättningar för mer rörlighet, inte mindre. Både för patienter och sjukvårdspersonal.

Socialdemokraternas brist på ambitioner för framtidens hälso- och sjukvård illustreras kanske bäst i deras EU-valplan. Där förekommer ordet ”vård” bara en gång, nämligen när de konstaterar att ”skolan, sjukvården och omsorgen organiserar vi bäst i Sverige”. Kontrasterna mot Sveriges liberala parti kunde inte varit större.

Folkpartiet ser möjligheterna med Europasamarbetet. Vi vill införa Vårdval Europa. Det måste bli enklare för patienter att söka vård i andra EU-länder. Informationen till patienterna måste förbättras och gemensamma standarder för vårdsäkerhet och -kvalitet behöver utvecklas. Vi vill ha mer arbetskraftsinvandring. EU bör öppna gränserna mot övriga världen och göra det enklare att resa hit för den som vill söka arbete. Den 25 maj kan du bidra till att förverkliga det, genom att lägga din röst på Folkpartiet Liberalerna.

Här hittar du hela Folkpartiets Europaprogram

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821