september 09, 2021
Sjukvård & hälsa

Ja! Yes! Oui! – val till Europaparlamentet

Om en månad – den 26 maj – är det val till Europaparlamentet. För mig är det ett oerhört angeläget val som kan få stor betydelse för vår framtid. Det finns så många brännande problem som bara kan lösas genom mer och fördjupat samarbete mellan länderna.

Somliga verkar upptagna med att håna tonåringar som engagerar sig i sin egen framtid, jag tänker förstås främst på Greta Thunberg men också på mina egna barn som verkligen ser och förstår att det krävs handling för att lösa klimatfrågan. Själv hoppas jag att EU-valet i maj blir ett tillfälle att visa Europas unga att det finns en konkret vilja att ta tag i problemen tillsammans.

Andra partier säger lagom, nej och kanske. Men det räcker inte vi måste säga ja till en rad reformer för att rädda klimatet och säkra vår framtid. Liberalerna säger Ja! till en klimatpolitik som ger resultat, här är några konkreta förslag från oss:

  • Förorenaren ska betala – inför en europeisk koldioxidskatt. Liberalerna vill införa en europeisk koldioxidskatt, vilket skulle vara en av de mest effektiva åtgärderna för att ställa om och minska utsläppen, från bland annat transport- sektorn, samt bana väg för innovation och grön teknik.
  • Förbättra handeln med utsläppsrätter. EUs system för handel med utsläppsrätter (ETS) utgör ryggraden för unionens nuva- rande arbete med att minska utsläppen av växthusgaser i Europa. Systemet behöver vidareutvecklas, så att flera av de sektorer som idag står utanför ETS på sikt införlivas i systemet. Samtidigt bör mängden tillgängliga utsläppsrätter kontinuerligt ses över och minskas eftersom priset på utsläppsrätter historiskt varit allt för lågt.
  • Låt inte kärnkraftsmotståndet riskera klimatet. För klimatets skull behövs fortsatt kärnkraften. Vi har inte råd att stänga kärnkraftverk när så många länder inom EU fortsatt är beroende av kol och gas. Även om dessa beslut är nationella är det viktigt att de diskuteras på EU-nivå eftersom exempelvis det tyska beslutet att fasa ut kärnkraftverken i förtid fått en kraftig påverkan på hela Europas energisystem med ett fortsatt stort beroende av kolkraft.
  • En avvecklingsplan för kolkraften i Europa. Den europeiska energiproduktionen behöver snarast fasa ut de kraftverk som drivs med fossila bränslen. Liberalerna vill se en vidareutveckling av de EU-instrument som finns för att stötta människor och samhällen i övergången till en grön ekonomi genom investeringar i infrastruktur, utbildning och liknande kombinerat med konkreta planer för utfasning av befintliga kolkraftverk.
  • Slutför arbetet med EU:s energiunion. EU:s energiunion bör utvecklas ytterligare, med fokus på fossilfri elproduktion som inkluderar vind, sol och vatten men också kärnkraft. Det är också viktigt att minska beroendet av import av fossila bränslen från Ryssland. Arbetet med att länka samman EU:s elnät ska fortsätta i hög takt för att säkerställa ett effektivt utnyttjande av befintlig kapacitet
  • Stoppa alla subventioner till fossila bränslen. Det är hög tid att vi i Europa ställer om vår ekonomi till fossilfria alternativ. Vi vill se ett stopp för alla for- mer av subventioner till fossila bränslen, på alla politiska nivåer inom EU.
  • Det måste bli enklare att ta tåget över landsgränser i Europa. Den som vill resa i Europa finner sig ofta hänvisad till flyget eftersom det ofta kan vara dyrt, tidskrävande och komplicerat att resa med tåg. Liberalerna vill se sammanlänkade biljettsystem som möjliggör att boka biljetter mellan länder från tågbolagens och andra plattformars bokningssajter. Precis som för flygtrafik behöver reglerna för tågtrafik i EU vara helt gemensamma. EU behöver fortsätta att se över och ta bort de hinder som här återstår. Den tågresenär som missar en anslutning på grund av försening ska ombokas av tågbolaget såsom görs vid flygresor idag. Liberalerna vill underlätta för ökad andel godstransporter via tåg.

Läs gärna Liberalernas Europaprogram.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1728