maj 05, 2024
Liberalerna

Jag kandiderar till Riksdagen

Sverige behöver mer av socialliberalism. Inte minst behöver välfärden utvecklas. Det vill jag bidra till, därför har jag bestämt mig för att kandidera till riksdagen i valet nästa år.

Efter tolv år i Region Stockholm kommer jag att lämna mitt uppdrag som hälso- och sjukvårdsregionråd. Det har varit fantastiska år med många viktiga beslut om att rusta sjukhusen, påbörja utvecklingen av den nära vården och skapa förutsättningar för att digitaliseringen ska ta fart. Självklart har det senaste året helt präglats av pandemin och sjukvårdens fantastiska förmåga att ställa om och möta det enorma vårdbehovet, som dock slitit enorm på medarbetarna.

Hela tiden har patienternas bästa varit min ledstjärna. Hög kvalitet, korta köer och ett gott bemötande där mjuka värden fått stort utrymme är viktigt för mig. Mycket kan vi göra i regionerna för vårdens och välfärdens utveckling, men det räcker inte. Det krävs också modernare lagstiftning och nationella reformer som ökar människors frihet. Det vill jag arbeta för i riksdagen.

Jag går till val på vårt partiprogram som utmejslats av medlemmarna i Liberalerna och som jag känner så starkt för. Vid höstens landsmöte ska vi tillsammans utveckla politiken ytterligare och möta väljarna med svar på de utmaningar som vårt samhälle står inför. 

Jag vill använda mina erfarenheter för att driva en socialliberal reformagenda för svensk välfärd. Det är en agenda som bygger vidare på de stora reformer som Liberalerna arbetat för: fast husläkare för alla, bättre villkor för välfärdens personal och satsningar på digital utveckling i vård och omsorg. Det ska vi fortsätta med. Men det behövs mer än så.

Vi ska aldrig mer acceptera långvariga besöksförbud i äldreomsorgen som gör att människor inte får vara med sina nära när livet är som skörast. Svensk äldrevård måste stärkas med flera läkare och sjuksköterskor, och rustas bättre för att klara pandemier och andra hälsohot. Och i hemtjänsten måste äldre få en fast undersköterska. Här behöver lagen ändras och nationella handlingsplaner fram.

Långa vårdköer är ett gissel i svensk sjukvård. Att patienter får vänta orimligt länge på vård är oacceptabelt. Den stora ”vårdskuld” som byggts upp under pandemin måste arbetas bort och köerna i normalläge minimeras. Det behövs fler som vill erbjuda vård och att vården styrs mot mer kontinuitet och kortare köer. Patienterna måste få rätt att välja även sjukhusvård i hela landet.

Som liberal ser jag individen och menar att den enskilda människan aldrig får glömmas bort eller underordnas grupper av olika slag. Människans frihet och strävan efter nå sina egna drömmar måste tas på största allvar. Därför behövs en fungerande, generell välfärd med skyddsnät som omfattar alla; väl utbyggda välfärdstjänster ökar människors frihet när vi är som skörast. Välfärden bygger på solidaritet, att vi alla är med och bidrar, och på att skyddsnäten finns där om och när vi behöver dem.

För att alla människor ska känna trygghet när förändringarna går allt snabbare behövs en socialliberal politik för stabila välfärdssystem som ger stöd och ger individen nya livschanser. 

Nu lägger jag min kandidatur i partivännernas händer. Vi har en intern omröstning och jag hoppas förstås få gott stöd. Hur det än går ser jag fram emot ett spännande år i Region Stockholm och en viktig valrörelse för Sverige.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821