oktober 10, 2023
Sjukvård & hälsa

Jämlik vård – en självklar rättighet

Många av oss blev nog bekymrade när vi såg söndagens avsnitt av SVT:s Dokument inifrån. Där beskrivs hur sjukvården ger patienter med samma sjukdom olika behandling, t.ex. beroende på hur gammal man är eller om man har en komplex sjukdomsbild.

Min första fundering var om detta lever upp till kraven i hälso- och sjukvårdslagen. Där anges ju tydligt att sjukvården ska ge en vård på lika villkor för hela befolkningen. Jämlik vård är en högt prioriterad fråga, och självklart ska alla invånare ha samma rätt till gott bemötande och vård efter behov, oavsett bakgrund och individuella förutsättningar.

Idag har Karolinska sjukhuset på sin hemsida publicerat en kommentar till tv-programmet. Där slår man fast att beslut om vården av en enskild patient inte ska styras av ekonomiska hänsyn utan av medicinska behov. Det är utmärkt att Karolinskas ledning är så tydlig på den här punkten.

Jag har full förståelse för att vårdpersonalens arbetssituation ibland kan vara pressad, och är övertygad om att de gör sitt allra bästa för att ge den bästa vården i varje situation. Men olyckliga rutiner kan ändå etablera sig, och då behövs väckarklockor av det slag som visades på tv, som ger anledning att stanna upp och fundera över om arbetsmetoderna verkligen är de bästa för att möta kraven på en jämlik vård för alla invånare.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823