september 09, 2023
Foto: Benson Kua
Sjukvård & hälsa

Jämlik vård för HBT-personer

Nyligen träffade jag ett blivande föräldrapar som var fulla av förväntan att inom en snar framtid få få möta sitt förstfödda barn. Det som gör detta par så speciellt är att det är en transman som bär barnet. De berättade för mig om vilka utmaningar de möter i sjukvården som ett par som inte lever enligt traditionella normer. Det återstår mycket att göra för att transmän och andra HBTQ-personer får den bästa vården. Jag vill gärna bidra till att flytta fram positionerna.

Jag lägger nu fram tre konkreta förslag för att förbättra situationen för HBT-personer i vården. HBT-personer ska inte hamna i kläm vid graviditet, blodgivning eller insemination. Regelverk i hälso- och sjukvården skapar onödiga hinder och lidande för HBT-personer på flera sätt. Journalsystemen kan inte hantera gravida transpersoner, blodgivningsreglerna stoppar personer som bytt kön, och lesbiska par går miste om inseminationsförsök för att de behandlas utifrån den heterosexuella parnormen. Det vill jag och Folkpartiet ändra på.

Vårt samhälle har gjort stora framsteg i jämlikhet för HBT-personer men gång på gång stöter vi på problem i föråldrade regelverk och stelbenta system. Det är ett tålamodskrävande men viktigt arbete att undanröja dessa hinder för jämlikhet ett efter ett. Nu har vi identifierat tre tydliga hinder för HBT-personer i sjukvården.

När en person med manligt juridiskt kön blir gravid fungerar det inte för dagens journalsystem. Gravida transmän tvingas bära med sig pappersjournaler vilket medför risken att viktiga uppgifter om allergier eller fostrets hälsotillstånd inte hänger med i alla steg. Det kan uppstå problem med andra vårdkontakter under graviditeten, t ex vid akut sjukdom. Även andra myndighetskontakter riskerar att bli onödigt krångliga och tidskrävande, t ex att få personnummer till det nyfödda barnet eller föräldrapenning.

Det första hindret vi vill undanröja för HBT-personer är att ge transpersoner möjlighet till en lika patientsäker vård vid graviditet genom ett uppgraderat journalsystem. Och andra myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan behöver uppenbarligen också uppgradera sina rutiner.

Att bli blodgivare är omöjligt för män som har haft sex med män under det senast föregående året. Det vållar också problem för transpersoner. Fokus för att hindra smittspridning via blodgivning bör ligga på riskerna. Transpersoner ska kunna lämna blod utan att diskrimineras, och jag uppmanar Socialstyrelsen att se över sina föreskrifter. Samtidigt ska vi stärka det hiv-preventiva arbetet och lyfta transpersoners utsatta situation.

Insemination är en möjlighet att bli gravid som har betytt allt för många barnlösa par, som ges upp till tre IVF-försök på landstingets bekostnad. Sedan några år finns möjligheten även för lesbiska – men den ena kvinnan som börjar med IVF-behandlingen får inte överlåta de resterande försöken till sin partner. Det betyder att om ett försök misslyckas och den första kvinnan hinner passera åldersgränsen, eller andra hinder föreligger, så brinner parets möjligheter att bli föräldrar helt enkelt inne.

– En onödigt rigid inställning vid IVF-behandlingar skapar lidande för HBT-personer, helt i onödan. Jag vill att vi avskaffar begränsningen med s.k. personliga försök och ger möjlighet att överlåta IVF-försök åt sin partner.

Dagens Nyheter uppmärksammar paret som jag träffade och frågan om HBT-personers vård. Läs artikeln här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823