september 09, 2021
Jämställdhetsminister Maria Arnholm och jämställdhetsstrategen Karin Schenck-Gustafsson pratar jämställdhetsarbete i vården.
Jämställdhetsminister Maria Arnholm och jämställdhetsstrategen Karin Schenck-Gustafsson pratar jämställdhetsarbete i vården.

Igår besökte jag tillsammans med min kollega Birgitta Rydberg och jämställdhetsminister Maria Arnholm Danderyds sjukhus och deras smärtrehabiliteringsverksamhet, där enhetschefen Åsa Arvidsson och hennes kollegor Britt-Marie Öberg, överläkare och Kristina Moa, kurator tog emot. Vi fick en mycket intressant genomgång av delar av landstingets jämställdhetsarbete och inte minst hur Smärtrehabiliteringsverksamheten uppmärksammar att många kvinnor, men också förstås män, utsätts för våld i nära relationer. Fysisk, sexuell och/eller psykologiskt våld tidigt i livet eller i de pågående relationerna påverkar i hög grad hur svårt smärta drabbar. Man har funnit förfärande många människor som lider av smärta och som bär med sig bistra erfarenheter av våld. Själva blir jag så upprörd över det faktum att så många kvinnor och barn utsätts för våld.

Nu bygger Stockholms läns landsting upp ett kunskapscentrum för våld i nära relationer. Kvinnor är alltför ofta utsatta för våldet, liksom barn. Men vi ska inte heller glömma de män som utsätts eller utsattes som barn. Att öka kunskaperna och jobba för att bryta destruktiva mönster och strukturer är en självklart viktig fråga. Carina Gyllner Bergmar leder arbetet vid centrumet och hon presenterade sitt arbete.

Ulrika Gellerstedt från personalstrategiska avdelningen och jämställdhetsstrategen och professorn Karin Schenck Gustafsson berättade om de arbete som görs inom landstinget både när det gäller jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. Karin grundade centrum för genusmedicin på Karolinska Institutet för drygt 10 år sedan och har sedan dess sätt en viktigt utveckling där kvinnors och mäns olika behov av medicinska insatser idag uppmärksammas allt mer, men än återstår mycket att göra. Hon lyfte särskilt fram behovet av mer kunskaper kring medicinering.

Ulrika berättad bland annat om den certifierade jämlikhets- och jämställdhetsutbildning som alla chefer i landstinget erbjuds och som ges kontinuerligt. Ur dessa utbildningar har många goda förslag utvecklats kring konkret jämställdhetsarbete i praktiken.

Två engagerade liberala feminister lyssnar och lär om jämställdhet i vården. Maria Arnholm och Birgitta Rydberg.
Två engagerade liberala feminister lyssnar och lär om jämställdhet i vården. Maria Arnholm och Birgitta Rydberg.
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1725