oktober 10, 2023

Kvinnor och män behandlas inte alltid lika i vården, och de ska de förstås inte heller. Kvinnor och män har olika kroppar och olika behov av vård. Men vården ska vara jämlik. Ingen ska få sämre vård eller missgynnas för att man är man eller kvinna. Ändå vet vi att kvinnor och män behandlas ojämlikt.

Vi måste förbättra vården så att den blir mer jämställd och därmed jämlik. Samtidigt är jag medveten om att det finns gott om lovvärda initiativ för att utveckla jämställdheten. Det vill jag gärna uppmuntra och jag vill också bidra till att sprida de positiva insatsernas som görs. Liberalerna föreslog därför ett jämställdhetspris för att uppmärksamma insatser för jämställdheten i vården och inspirerar fler att utveckla vården så den blir mer jämställd. Vi fick gehör för vårt förslag och i budgeten för 2017 finns inrättandet av priset med. Nu börjar det hela ta form.

Läs gärna mer i Dagens Nyheter om landstingets jämställdhetspris.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823