maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Jourläkarbilar hjälper sjuka äldre och barn

Jourläkarbilar rullar i Region Stockholm för att besöka patienter som behöver vård i deras hem. Det är en verksamhet som gör viktiga insatser för framförallt sköra äldre och små barn. Under senare år har vi i regionen mångdubblat verksamheten.

Jourläkarbilarna i Stockholms län gör många fler hembesök än tidigare. 2018 ökade hembesöken kvällar, nätter och helger med 88%. Första halvåret 2019 ökade hembesöken med 175% mot 2018, och fyrdubblades jämfört med 2017.

Hembesök av jourläkare är ett viktigt inslag i vården och därför tog vi beslut om en rejäl utökning från juni 2018. Jourläkarbilarna hjälper framför allt äldre och familjer med små barn som kan ha svårt att ta sig till husläkarjour eller närakut, men patienter i alla åldrar kan få läkarbesök i hemmet.

Under 2018 gjorde jourläkarbilarna 8 051 hembesök kvällar, nätter och helger. Det var en ökning med 88% mot 2017. Ökningen skedde framför allt efter en kraftig utökning i ett nytt avtal som gäller från juni 2018, och har fortsatt under 2019. Jämför man första halvåren är ökningen 304% från 2017 till 2019. De vanligaste patienterna är över 75 eller under 6 år.
Jourläkarbilarna är en kapacitet som kommer väl till nytta inte minst sommartid. De erbjuder en extra trygghet som märktes under fjolårets värmebölja då många äldre fick hembesök av jourläkare och därmed slapp åka till akuten. Jourläkarbilarnas ökning stärker också vården under de lite mer ansträngda semesterveckorna.
Region Stockholm har tre jourläkarbilar som betjänar invånare och besökare i Stockholms län. Jourläkarbilarna bemannas av läkare och undersköterska och är i drift kvällar och nätter, 17-08, samt dygnet runt på helgerna. De skickas av SOS Alarm efter förmedling av sjukvårdsrådgivningen 1177, till patienter som inte behöver hjälp på akutsjukhus. Äldre och barnfamiljer prioriteras.

Mitti skriver om jourläkarbilarna.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821