juli 07, 2024
Sjukvård & hälsa

Karolinska sjukhusets underskott

Just nu rapporterar media om Karolinska Universitetssjukhusets prognostiserade underskott, som beräknas bli 330 miljoner kronor i år om inget görs. Därför har sjukhusledningen dragit igång ett omfattande arbete för att få ner kostnadsökningstakten och få en ekonomi i balans.

Bakgrunden till de planerade åtgärderna är att Karolinska Universitetssjukhuset under åren 2010–2011 nyanställt fler än budgeten medgivit. Detta har lett till för höga personalkostnader. De aktuella åtgärderna syftar till att återställa personalstyrkan till tidigare nivå. Sjukhusledningen räknar med att klara personalförändringen genom den ordinarie personalomsättningen, som uppgår till omkring 1 500 medarbetare årligen. Karolinska Universitetssjukhusets totala personalstyrka är ungefär 15 500 personer.
 
Sjukhusledningen understryker att åtgärderna inte kommer att äventyra patientsäkerheten. En del icke-akut vård kan komma att behöva senareläggas och man räknar med att en del patienter kommer att få vård hos andra vårdgivare inom landstinget. Vårdgarantin gäller som vanligt och den som har frågor kring detta kan vända sig till Vårdgarantikansliet på 08-123 134 00.
 
Sjukhuset prognostiserar som sagt ett underskott för 2012 med omkring 330 miljoner kr, och totalt för 2012 och 2013 är besparingsbetinget omkring 650 miljoner kr. En ekonomi i obalans är inte långsiktigt hållbart och riskerar att tvinga fram panikåtgärder på sikt. Det är det största hotet mot patientsäkerhet och personalens situation, och därför är det angeläget att den ekonomiska situationen hanteras på ett kontrollerat sätt.

Att Karolinska Universitetssjukhuset nu vidtar åtgärder är snarast en konsekvens av att vi har en god ekonomisk uppföljning och därmed förutsättningar att reagera när man märker att kostnader drar iväg.
 
Fakta om Karolinska Universitetssjukhuset (Solna och Huddinge)

  • Cirka 1 736 vårdplatser
  • Cirka 108 400 vårdtillfällen i sluten vård
  • Cirka 1,4 miljoner besök i öppen vård
  • Antal anställda: ca 15 500
  • Omsättning 2009: 13,2 miljarder
  • Omsättning 2010: 14,2 miljarder
  • Omsättning 2011: 14,7 miljarder
  • Omsättning 2012: 15,2 miljarder

Läs gärna Dagens Medicins intervju med Karolinska Universitetssjukhusets direktör Birgir Jakobsson.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821