september 09, 2021
Karolinska Universitetssjukhuset
Sjukvård & hälsa

Karolinskas ekonomi i balans

Tidigare under året har jag skrivit om Karolinska Universitetssjukhusets ekonomiska prognoser, som pekat på ett underskott för 2012 (läs mer här). Under hösten har jag och Produktionsutskottets presidium haft regelbundna möten med Karolinskas ledning och följt deras systematiska arbete för att få ordning på ekonomin. Idag meddelar Karolinska att ekonomin åter är i balans. Det är ett välkommet besked.

I ett pressmeddelande beskriver Karolinska vilka åtgärder man vidtagit för att komma tillrätta med underskotten. Där pekar man också på en utmaning som gäller hela hälso- och sjukvården: att förbättra och hitta nya arbetssätt för att ha den bästa möjliga verksamheten, för personalen och framför allt för patienterna

Det är bra att Karolinska arbetar med dessa frågor, och jag vet att även andra sjukhus i landstinget har detta på agendan. Vårdpersonalen är en fantastisk resurs, och det är viktigt att man låter medarbetarnas kunskaper och erfarenheter komma till sin rätt i organisationen.

De kommande åren kommer vara intressanta men också utmanande för ledning och medarbetare på Karolinska, inte minst med tanke på det omfattande planeringsarbetet kring Nya Karolinska. Att ha god koll på ekonomin är en förutsättning för att sjukhuset även fortsättningsvis ska kunna upprätthålla den höga vårdkvalitet som gjort Karolinska till ett världskänt varumärke.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1725