maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Karolinskas konstgjorda luftstrupe räddar liv

Uppdatering 2016-01-18:
Nedanstående inlägg skrevs utifrån den information som då fanns tillgänglig för oss och allmänheten. Transplantation av en konstgjord luftstrupe med patientens egna stamceller sågs som en stor framgång. Verkligheten har tyvärr visat sig betydligt mindre positiv. Läs gärna mer i Karolinska Universitetssjukhusets information. Jag väljer ändå att låta detta gamla inlägg ligga kvar, med denna inledande förklaring, som en del av historien utifrån de uppgifter vi hade då.

Karolinska Universitetssjukhuset berättar idag om ett av de många vetenskapliga framsteg som görs inom sjukvården, i detta fall inom det område som kallas regenerativ medicin. I juni i år opererades en person med luftstrupscancer. Patienten fick en ny, konstgjord luftstrupe.

Den konstgjorda strupen var preparerad med patientens egna stamceller, och tack vare den nya transplantationsmetod som utvecklats inom Karolinska Institutet så har kroppen börjat producera nya stamceller vilket lett till att patientens strupe så gott som nybildats.

Konstgjord strupe. Bild från Karolinska Universitetssjukhuset.

Jag upphör aldrig att imponeras av den fantastiska medicinska utveckling som sker hela tiden, och jag blir förstås glad och stolt att vården och forskningen i Stockholm så ofta visar framfötterna. På våra sjukhus pågår ständigt avancerad och högklassig forskning som syftar till att kunna bota fler sjukdomar och rädda fler liv. Forskningen är också en viktig del av vården!

Läs mer om den konstgjorda strupen på Karolinska Universitetssjukhusets hemsida. Även Dagens Medicin skriver.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821