augusti 08, 2022

Kerstin Hesselgren Akademin är ett nytt forum för diskussion, idéutveckling och utbildning på liberal grund. Jag är stolt och tacksam att jag utsetts till ordförande i akademins styrgrupp.

Kerstin Hesselgren var en liberal pionjär med ett brinnande engagemang för socialpolitik, utbildning och kvinnors rättigheter. 1921 valdes hon in som första kvinna i Sveriges riksdag där hon stred för liberala värderingar fram till 1944. Hon gjorde stora insatser både i Sverige och internationellt i olika sociala rörelser och kvinnoorganisationer, och var med och grundade Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad.
Kerstin Hesselgrens starka socialliberala värderingar och livslånga arbete för bildning och demokrati gör henne till en förebild också i vår tid. Därför har hon fått ge namn åt Kerstin Hesselgren Akademin – ett forum för diskussion, idéutveckling och utbildning på liberal grund.

Syftet med akademin är att bidra till diskussion och folkbildning för att utveckla den liberala traditionen, samt verka för socialliberal opinionsbildning i Kerstin Hesselgrens anda. Akademin har startats av Liberalerna i Stockholms län och arbetar självständigt samt är öppen för alla engagerade liberaler och sympatisörer i hela landet, i och utanför Liberalerna.

Jag ser ett stort behov av att samla, stärka och utveckla det socialliberala engagemanget. Det ska vi göra i Kerstin Hesselgren Akademin. I tider när liberala värden ifrågasätts är det viktigt att öka kunskapen om och intresset för liberal ideologi och historia samt att skapa forum för idédiskussioner för liberalt sinnade.

Akademin leds av en styrgrupp bestående av: Anna Starbrink, ordförande, Joar Forssell, Malin Danielsson, Ylva Mozis, Monica Brohede Tellström och Anders Johnson.

Styrgruppen har knutit till sig ett råd med bred representation från hela landet. Jag är mycket stolt och tacksam att så många kloka och kunniga personer vill delta i vårt råd. Förhoppningen är att rådet ska fördjupa sig och föra en givande ideologisk diskussion och vara delaktiga i akademins programverksamhet och därigenom bidra med sina perspektiv och djupa kunskap.

Rådets sammansättning:

Lovisa Aldrin, Halmstad
Gunnar Asserhed, Norrköping
Agne Furingsten, Sala
Nicke Grahn, Dorotea
Anna Horn, Stockholm
Lars Leijonborg, Stockholm
Maria Leissner, Stockholm
Fredrik Malm, Stockholm
Cecilia Malmström, Göteborg
Sofia Nerbrand, Malmö
Lennart Nordfors, Stockholm
Gunnar Nordmark, Vaxjö
Christer Nylander, Kristianstad
Helene Odenjung, Göteborg
Malin Sjöberg-Högrell, Uppsala
Bengt Westerberg, Stockholm
Peter Örn, Stockholm

Verksamhetsinriktning

Inledningsvis kommer verksamheten i huvudsak att ske i digitala former, men även fysiska möten ska arrangeras när pandemin ligger bakom oss. 

• Öppen seminarieverksamhet. Akademin ska löpande arrangera ideologiska seminarier i Kerstin Hesselgrens anda. Seminarierna kommer inledningsvis att hållas helt i digital form. Här kan du läsa mer.

•    Socialliberal tankesmedja
Vi ska utveckla en ”tankesmedja” under hösten med en hemsida där ideologiska texter publiceras.

• Kerstin Hesselgrendagen 12 september
Ett större arrangemang ska genomföras i september för att uppmärksamma att det då är 100 år sedan Kerstin Hesselgren invaldes i riksdagen.

Seminarierna sänds genom Kerstin Hesselgren Akademins Facebooksida. Vi startade med ett seminarium om vår stora inspiratör Kerstin Hesselgren, med författaren Anders Johnson som talare.

Jag och Anders Johnson

Om du är nyfiken på Kerstin Hesselgren så kan du se henne argumentera i ett klassiskt liberal ämne: vikten av utbildning.

DN skriver om Kerstin Hesselgren Akademin här, med en tillspetsad rubrik. Vår ambition är att samla Liberaler.

Jönköpings-Posten skriver här: ”Socialliberaler, förenen eder”. Och intervjuar mig ”att frigöra människor är liberalernas uppdrag”.

Premiär!
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1810