oktober 10, 2022
Sjukvård & hälsa

Klantig hantering drabbar Södersjukhusets kök och patienter

Södersjukhusets nya kök kommer inte att stå klart i höst som planerat. Fastighetsbolaget Locum har bytt fot och istället får Södersjukhuset och patienterna vänta i minst två år till, vilket är mycket olyckligt.

I dag har Locums styrelse fattat beslut om nya planer för Södersjukhusets kök. De tidigare, långt framskridna planerna har skrotats vilket sjukhuset nu tvingas acceptera. I stället planeras nu för ett nybyggt kök i en annan del av sjukhuset – med konsekvens att köket kan bli klart tidigast i slutet av år 2016.

Södersjukhuset har utvecklat ett nytt måltidskoncept för bra mat och trivsamma måltider åt sina patienter, och har engagerat såväl en välrenommerad kock som många medarbetare i arbetet. Planering pågick i flera år för ett nytt kök i hus 48, tidigare administrationslokaler, vilket var fastighetsbolaget Locums ursprungliga förslag.
Dessvärre snubblade projektet på målsnöret då Locum i ett sent skede avbröt arbetet. Folkpartiet reagerade kraftigt men fick inte med sig styrelsen på ett genomförandebeslut av köket i hus 48. Nu har Locum presenterat ett nytt förslag som Södersjukhuset har sett sig nödgade att gå med på, för att få sitt nya sjukhuskök. Förutom den förlorade tiden innebär det att de 18 miljoner som hittills har investerats har varit förgäves.

Södersjukhuset måste få ett nytt kök och därför går vi med på dagens beslut. Men det är inte med glädje. Den nya placeringen av köket medför visserligen en del fördelar, men innebär också att Södersjukhusets långsiktiga arbete för bättre patientmat drabbas av ett ovälkommet bakslag och försening.

Landstingsfullmäktiges beslut var att Södersjukhuset själva skulle få hantera frågan om sina patientmåltider och sitt nya kök. Med förseningen till 2016 kommer man varken att kunna uppfylla landstingets miljömål eller måltidsvisionen. Det är ett ansvar som Locum får ta på sig.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821