december 12, 2023
Liberalerna

Klarar du mattetestet

Höstvärmen påminner om vårsolen. Då passade jag på att vara ute på stan för att träffa väljare och sprida lite liberala budskap om kunskapsskolan.

Klarar du mattetestet?
För att möta problemet med svenska skolelevers bristande kunskaper i matematik krävs en hel del insatser. Regeringen – i detta fall utbildningsministern Jan Björklund – satsar 2,6 miljarder kronor på matematik i skolan de närmaster åren. I Stockholmsstad införa man ett särskilt matematiktest för alla gymnasieelever och man inför att nya lärarcoacher ska förbättra undervisningen i matematik i stadens skolor. Det tycker jag är toppen. Därför lämnade jag för en stund mina egna huvudfrågor om förbättrad sjukvård och stärkt kulturliv för att istället berätta om FPs skolpolitik.

Det hänger ju ihop. Utan elever som tillgodogör sig kunskaper i skolan kommer det mesta andra viktiga här livet – som god vård och ett vitalt kulturliv – knappas att vara möjligt.

Svaret på mattefrågan: 25%.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823