maj 05, 2024
Sophiahemmet Högskola
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Klartecken för ny barnmorskeutbildning

Sophiahemmet Högskola har fått klartecken att starta barnmorskeutbildning. Ett välkommet besked nu när förlossningsvården byggs ut.

Regeringen har beslutat att ge Sophiahemmet Högskola tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Regeringen delar därmed Universitetskanslersämbetets bedömning att högskolan väl uppfyller kvalitetskraven för att få ge utbildningen. Tillståndet börjar gälla direkt.

Det behövs fler förlossningsplatser i Stockholm med tanke på det ökande antalet födslar i vårt län. Enligt planerna ska en ny förlossningsklinik startas vid Sophiahemmet, och från Folkpartiets sida skulle vi gärna se att även S:t Görans sjukhus borde få en förlossningsklinik. De nya förlossningsplatserna – både på nya BB Sophia och på andra förlossningskliniker i länet – behöver förstås bemannas av kompetenta medarbetare och därför är det välkommet att fler barnmorskor nu kan utbildas. Det är ett bra besked för framtidens föräldrar i Stockholm!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821