mars 03, 2024
klimat och miljö Kollektivtrafik

Klimatpåverkan minskar i Region Stockholm

Att ta ansvar för klimatet och driva på för långsiktiga och hållbara förändringar är en ödesfråga för oss alla. I Region Stockholm arbetar vi med höga ambitioner och envis målmedvetenhet. Det ger resultat! Jag är enormt stolt över regionens arbete inom klimatområdet och med vår miljöpolitik.

Uppföljningen för förra året visar att regionens klimatpåverkan minskar. Totalt är det en minskning om hela 55 procent sedan 2011, och jämfört med år 1990 är utsläppen av växthusgaser nu 72 procent lägre. Det betyder att vi nått långt över EUs mål om 20 procent men också med råge överträffat Sveriges mål om 40 procent minskning till 2020. Det är verkligen något att glädjas åt och för fler att inspireras av.

Några viktiga saker som bidragit till att minskningen blivit så kraftig är övergången till förnyelsebara drivmedel inom kollektivtrafiken och likaså förnybar energi inom regionens fastigheter. Energianvändningen i fastigheter har också varit betydelsefull, den har minskat med 16 procent. Läs mer om Miljöredovisning 2020.

En annan riktigt glad nyhet är att Region Stockholm fått en fin internationell utmärkelse på miljöområdet – Future Policy Award 2021. Priset får vi för arbetet med att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i kemiska produkter och varor i verksamheterna.

Att minimera användandet av miljö- och hälsofarliga kemikalier är en stor och angelägen uppgift, inre minst för stora organisationer med omfattande verksamheter. Och som ansvarig för hälso- och sjukvård är det självklart för mig att vi måste göra stora ansträngningar för att minska allvarlig hälsopåverkan som farliga ämnen kan ge, så som cancer och reproduktionsproblem.

Det krävs förstås politisk vilja och ledarskap för att lyckas. Men framförallt krävs det motiverade och skickliga medarbetare, och sådana har vi verkligen i Region Stockholm. Tack till alla som gjort framgångarna inom klimat- och miljöområdet möjliga. Ni har gjort skillnad inte bara för oss här och nu, utan för framtida generationer.

Läs mer om priset här

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823