maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Köksansvarig ger nöjdare patienter

Den måltidsutredning som jag initierade i början av 2011 presenterade nyligen sina slutsatser (läs mer här), men runt om i landstinget har man redan börjat ta stora steg mot bättre måltidsupplevelser för patienterna.

På Södersjukhuset planerar man för närvarande för ett eget tillagningskök, och på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har man anställt en köksansvarig, vilket Dagens Medicin berättar om (ej på nätet). Den köksansvariga har särskild kostutbildning och har god koll på patienternas önskemål om maten, som serveras på tallrik. Patienterna är nöjdare med maten sedan den köksansvariga började, och övrig vårdpersonal upplever minskad stress.

Dagens Medicins artikel.

Vi har verkligen satt måltidsfrågan i fokus på sistone, med måltidsutredning, kunskapsseminarier och studieresa för produktionsutskottets politiker. Det är bra att insikten om matens betydelse i vården nu börjar sprida sig inom hela landstinget och alla initiativ som bidrar till detta är naturligtvis viktiga och välkomna!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821